Lista candidaţilor pentru Senatul Universităţii

Publicat în rest

conf. dr. Adina Rebeleanu – Departamentul de Asistenţă Socială

conf. dr. Valér Veres – Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară