Lista cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul I, an universitar 2021-2022

Publicat în Anunțuri

Burse de performanţă

Burse de merit

Burse sociale

 

 

Contestațiile la listele de bursă se depun pe adresa irina.albu@ubbcluj.ro până în data de 27 octombrie, orele 16:00.

Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugaţi să trimită scanat contul IBAN pe e-mail: social@ubbcluj.ro în perioada 2 – 5 noiembrie. Pe extrasul de cont se va menționa facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu şi CNP-ul.

Contul poate fi la una din următoarele bănci: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC si OTP.

 

Model de cerere pentru contestaţie

Repartizarea fondului de burse