Listele cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul II, an universitar 2021-2022

Publicat în Anunțuri, Burse de studii, Burse sociale

Burse de performanţă

Burse de merit

Burse sociale

 

Repartizarea fondului de burse pentru semestrul II al anului universitar 2021/2022


Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugaţi să trimită scanat contul IBAN pe e-mail: social@ubbcluj.ro. Pe extrasul de cont se va menționa facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu şi CNP-ul.

Contul poate fi la una din următoarele bănci: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC si OTP.

Contestații la listele de bursă se depun, conform regulamentului de burse (în termen de 3 zile), între 21 – 23.03.2022, ora 16:00, pe adresa irina.albu@ubbcluj.ro.


Model de cerere pentru contestaţie

 

Listele sunt provizorii.

Studenţii care au depus dosare de bursă socială eligibile  şi nu se regăsesc pe lista de burse sociale alocate de facultate au şansa de a primi bursă socială din fondurile extrabugetare ale Rectoratului (în aprilie se va afişa lista cu cei care vor primi din aceste fonduri).