Liste finale cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul II, an universitar 2020-2021

Publicat în Anunțuri, Burse de studii, Burse sociale

Burse de performanţă

Burse de merit

Burse sociale

Burse de ajutor social din fonduri extrabugetare ale UBB – buget

Burse de ajutor social din fonduri extrabugetare ale UBB – taxă

Burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte – buget

Burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte – taxă


Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugaţi să trimită scanat contul IBAN pe e-mail: social@ubbcluj.ro. Pe extrasul de cont se va menționa facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu şi CNP-ul.

Contul poate fi la una din următoarele bănci: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC si OTP.