Liste finale de burse pe semestrul II, an universitar 2021-2022

Publicat în Anunțuri

Burse sociale

Burse de merit

Burse de performanță

Burse de ajutor social din fonduri proprii UBB – BUGET

Burse de ajutor social din fonduri proprii UBB – TAXĂ

Burse de ajutor social cu caracter ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte din fonduri proprii ale UBB

Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugaţi să trimită scanat contul IBAN pe e-mail: social@ubbcluj.ro  Pe extrasul de cont se va menționa facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu şi CNP-ul.

Contul poate fi la una din următoarele bănci: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC si OTP.