Liste finale de burse pentru semestrul I, an universitar 2020-2021

Publicat în Anunțuri

Burse de merit 

Burse de performanţă

Burse sociale

Burse acordate de către Rectorat din fonduri extrabugetare – studenţi BUGET – afişat 05.11.2020

Burse acordate de către Rectorat din fonduri extrabugetare – studenţi TAXĂ – afişat 05.11.2020

Bursă ocazională acordată de către Rectorat pentru îmbrăcăminte – studenţi BUGET – afişat 05.11.2020

Burse ocazională acordată de către Rectorat pentru îmbrăcăminte – studenţi BUGET – afişat 05.11.2020

 

Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugaţi să trimită scanat contul IBAN pe e-mail: social@ubbcluj.ro. Pe extrasul de cont se va menționa facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu şi CNP-ul.

Contul poate fi la una din următoarele bănci: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC si OTP.