Listele cu beneficiarii burselor sociale din fondurile proprii ale UBB

Publicat în Anunțuri

Beneficiarii burselor sociale din fonduri UBB – buget

Beneficiarii burselor sociale din fonduri UBB – taxă

Beneficiarii burselor sociale ocazionale

Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugaţi să trimită scanat contul IBAN pe e-mail: social@ubbcluj.ro până în data de 15 noiembrie 2021. Pe extrasul de cont se va menționa facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu şi CNP-ul.

Contul poate fi la una din următoarele bănci: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC si OTP.