Managementul strategic al resurselor umane

 

DescriereCariereDiscipline de studiuCondiţii de admitereContact

Programul oferă studenţilor o pregătire teoretică, metodologică şi practică aprofundată, concretizată în transmiterea unor competenţe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserţiei pe piaţa muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în vederea trecerii la treapta următoare de pregătire, studiile doctorale. Absolvenţii masteratului beneficiază de formare teoretică, metodologică şi aplicativă în sociologie, psihologie socială, psihologie organizaţională, managementul organizațiilor și proiectelor, metodologia cercetării științifice, tehnici de analiză cantitativă și calitativă a datelor socio-economice, strategii și metode de selecție și recrutare a resurselor umane, metode de evaluare organizaţională, strategii de planificare organizaţională, tehnici de mediere şi negociere a relaţiilor de muncă, strategii de planificare a formării profesionale și de evaluarea a dinamicii ocupaționale pe piața muncii.

Ocupații posibile COR:

Șef serviciu resurse umane; Șef serviciu evaluare a resurselor de muncă; Manager resurse umane; Consilier forță de muncă și șomaj; Inspector de specialitate forță de munca și șomaj; Formator; Formator de formatori; Consultant în domeniul forței de muncă; Analist piața muncii; Consilier orientare privind cariera; Consultant condiții de muncă; Specialist resurse umane; Organizator/conceptor/consultant formare; Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională; Evaluator de competențe profesionale.

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

  • Media generală la examenul de licenţă – 60% din nota finală
  • Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licență şi Scrisoare de motivație – 40% din nota finală

Persoană de contact: prof. univ. dr. Mircea Comşa
Director/responsabil al programului de masterat