Managementul serviciilor sociale

Semestrul I

AMR6031 Proiectarea şi managementul programelor sociale
UMR2102 Teorii organizațional-manageriale
HMR2104 Etica în conducerea şi managementul instituţiilor publice şi al organizaţiilor
AMX1001 Disciplina opţională 1
AMX1002 Disciplina optională 2

Semestrul II

AMR4020 Managementul resurselor umane și supervizarea în serviciile sociale
AMR 1021 Managementul financiar în organizaţiile nonprofit
AMR1022 Metodologia cercetării calitative în asistența socială
AMX1003 Disciplina opţională 3
AMX1004 Disciplina opţională 4

Semestrul III

AMR3032 Planificare strategică în organizaţii
UMR2312 Dezvoltare organizaţională şi măsurarea performanţelor organizaționale
AMR1033 Proiectarea cercetării și abilități de scriere profesională
AMX1005 Disciplina opţională 5
AMX1006 Disciplina opţională 6

Semestrul IV

AMR1031 Managementul calităţii totale
AMR1041 Macropractica asistenţei sociale cu organizaţiile, instituţiile şi comunităţile. Educație de teren supervizată
AME1044 Evaluarea macropracticii, autocunoaștere și dezvoltare profesională (engleză)
AME1042 Schimbarea macrosistemelor şi inovaţia în serviciile sociale (Engleză)
AMR1043 Tutorial de documentare și elaborare a disertației