Master

ProgrameCalendarCriteriiLocuriÎnscriereRegulamenteTaxeContact

Sesiunea iulie 2021

  • 12 – 16 iulie 2021 (în 16 iulie, vineri până la ora 14:00) – înscrierea online pe Admitere2021.ubbcluj.ro
  • 16 – 19 iulie 2021 – evaluarea proiectelor/dosarelor
  • 19 iulie 2021 – interviu pentru masteratele de asistenţă socială
  • 21 iulie 2021 – anunţarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere pe site-ul facultăţii
  • 21 – 24 iulie 2021 – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.
  • 29 iulie 2021 – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi la master

Planificarea interviurilor:

  • Masterat european în drepturile copiilor – 19 iulie, ora 10:00
  • Asistenţă socială şi economie socială – 19 iulie, ora 16:00
  • Managementul serviciilor sociale – 16 iulie, ora 17:00
  • Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere – 19 iulie, ora 10:00

Sesiunea septembrie 2021

  • 6 – 8 septembrie (în 8 septembrie, până la ora 15:00) – înscrierea online pe Admitere2021.ubbcluj.ro
  • 9  septembrie – evaluarea proiectelor/dosarelor
  • 10 septembrie – anunţarea rezultatelor
  • 10 – 13 septembrie (în 13 septembrie, până la ora 15:00) – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.
  • 15 septembrie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși

Planificarea interviurilor:

Este obligatorie deţinerea unui certificat de competenţă lingvistică. (Echivalarea certificatelor lingvistice)

Criterii de departajare la medii egale de admitere

  • Media de licenţă
  • Nota de la proba scrisă din cadrul examenului de licenţă.

Analiza datelor complexe

  • 60% – Media de licență
  • 40% – Scrisoare de motivație şi Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licență (maxim 15 pagini)

Proiectul poate fi bazat pe metode cantitative sau calitative, iar obiectivul principal pentru candidat este să demonstreze că înțelege cum să realizeze o cercetare științifică.

Asistenţă socială şi economie socială

  • 60% – Media de licenţă 
  • 40% – Curriculum Vitae,  Scrisoare de motivaţie şi un interviu pe baza acestora

Asistenţă socială şi economie socială IFR (învăţământ cu frecvenţă redusă)

  • 60% – Media de licenţă 
  • 40% – Curriculum Vitae,  Scrisoare de motivaţie şi un interviu pe baza acestora

Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

  • 60% – Media de licenţă 
  • 40% – Curriculum Vitae,  Scrisoare de motivaţie şi un interviu pe baza acestora

Cercetare sociologică avansată

  • 60% – Media de licenţă
  • 40% – Proiect de cercetare (teme de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale) SAU sinteza lucrării de licenţă (în cazul absolvenţilor din domeniul ştiinţelor sociale) şi Scrisoare de motivaţie

Comunicare, societate şi mass media

  • 60% – Media de licenţă
  • 40% – Proiect de cercetare (teme de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale) SAU sinteza lucrării de licenţă (în cazul absolvenţilor din domeniul ştiinţelor sociale) şi Scrisoare de motivaţie

Managementul serviciilor sociale

  • 60% – Media de licenţă 
  • 40% – Curriculum Vitae,  Scrisoare de motivaţie şi un interviu pe baza acestora

Managementul serviciilor de asistenţă socială(la Reşiţa)

  • 60% – Media de licenţă 
  • 40% – Curriculum Vitae şi Scrisoare de motivaţie

Managementul strategic al resurselor umane

  • 60% – Media de licenţă
  • 40% – Proiect de cercetare (teme de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale) SAU sinteza lucrării de licenţă (în cazul absolvenţilor din domeniul ştiinţelor sociale) şi Scrisoare de motivaţie

IULIE

SEPTEMBRIE

Înscrierea la concursul de admitere 2021 se realizează, exclusiv online, în perioada 6 – 8 septembrie 2021 pe platforma Admitere2021.ubbcluj.ro

Paşi de urmat:

Pasul 1 Crearea unui cont

Pasul 2 Autentificare

Pasul 3 Completarea datelor persoanale

Pasul 4 Completarea datelor despre studii

Pasul 5 Alegerea facultăţii

Pasul 6 Alegerea opţiunilor

Pasul 7 Confirmarea datelor

Pasul 8 Încărcarea documentelor (fişa tip se semnează olograf după care se descarcă şi se încarcă în căsuţa destinată)

Pasul 9 Achitarea taxei

Pasul 10 Trimite dosar

Actele necesare scanate în format .pdf:

  • Fișă tip de înscriere semnată – se descarcă din aplicaţia de înscriere
  • Scrisoare de motivație
  • În funcție de criteriile de admitere ale masteratului ales (vedeți secțiunea Criterii), se încarcă Curriculum Vitae, proiectul de cercetare sau sinteza lucrării de licență. În cazul în care candidați la mai multe masterate, trebuie încărcate documentele corespunzătoare criteriilor de admitere ale tuturor masteratelor la care candidați (vedeți secțiunea Criterii). 
  • Diploma de bacalaureat și foaie matricolă
  • Certificatul de naştere
  • Carte de identitate
  • Adeverinţă medicală tip; cu menţiunea apt pentru facultate
  • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru absolvenţii de o altă facultate de dinainte de 2021, numai pentru candidații pentru locurile pentru licențiați (absolvenți de facultate)
  • Pentru absolvenţii 2021 de o altă facultate, adeverinţă de licenţă, numai pentru candidații pe locurile pentru licențiați (absolvenți de facultate)
  • Actul care dovedește scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul
  • Două fotografii color: 3cm/4cm – se vor depune la secretariat la începerea anului universitar
  • Cerere pentru înscriere pentru candidaţii de etnie romă

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

Taxa de înscriere este 150 lei (taxa de procesare 30 RON şi taxa de admitere de 120 RON). Se achită on-line  prin platforma de înscriereTaxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. 

Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând pe platformă o copie scanată după acest act (adeverinţă că unul din părinți e cadru didactic, adeverință că  provine din centru de plasament, certificate de deces al ambilor părinți, certificat de încadrare ca persoană cu handicap, etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Taxa de şcolarizare este 2.500 RON/an. La confirmarea locului se achită prima rată de 625 RON sau se poate achita integral (în acest caz se beneficiază de o reducere de 10%).

Taxa de şcolarizare pentru specializarea Managementul serviciilor de asistenţă socială(la Reşiţa)  este 2.700 RON/an. La confirmarea locului se achită prima rată 675 RON sau se poate achita integral (în acest caz se beneficiază de o reducere de 10%).

Modalităţi de plată:

  • on-line pe platforma de admitere
  • virament bancar sau mandat poştal (La taxele de școlarizare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații: facultatea, anul și tipul de taxă)
Universitatea Babeş-Bolyai
Banca: Trezoreria Cluj
IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
SWIFT: TREZROBU
COD CUI: 4305849

E-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro

Telefon: +40 264-424.674