Masterat european în drepturile copiilor

Semestrul I

AME4010 Drepturile copiilor și societatea (engl.)
AMR4011 Sociologia copilăriei
AMR4013 Istoria familiei și copilăriei
AMR4012 Metode cantitative avansate de analiză a datelor
PMR1501 Dezvoltarea copilului: caracteristici și mecanisme

Semestrul II

PMR1505 Dezvoltarea adolescentului: caracteristici și mecanisme
AME4023 Copiii, educația și incluziunea școlară (lb.engleză)
PMR1620 Copilul și adolescentul în situația de boală
AMR1022 Metodologia cercetării calitative în asistența socială
AMX4002 Curs opțional 1

Semestrul III

AMR4031 Servicii sociale pentru copiii aflați în dificultate
AMR4030 Politici familiale și bunăstarea familiei
AMR4031 Practică și supervizare (1)
AMR4042 Etica cercetărilor cu copiii și scriere academică
AMX4002 Curs opțional 2
AMX4004 Curs opțional 3

Semestrul IV

AMR4040 Adultul emergent și sociologia tineretului (lb. engl.)
AMR4041 Copiii și noile tehnologii. Utilizare, beneficii și riscuri
AMR4043 Redactarea textului științific
AMR4041 Practică de specialitate și supervizare (2)
AMX4004 Curs opțional 4