Masterat european în drepturile copiilor

Semestrul I

AME4010 Drepturile copiilor și societatea (engl.)
AMR4011 Sociologia copilăriei
AMR4013 Istoria familiei și copilăriei
AMR8033 Structuri şi mecanisme de finanţare a proiectelor europene
PMR1501 Dezvoltarea copilului: caracteristici și mecanisme

Semestrul II

PMR1505 Dezvoltarea adolescentului: caracteristici și mecanisme
AME4023 Copiii, educația și incluziunea școlară (lb.engleză)
AMR4023 Protecția copilului împotriva violenței
AMX4002 Curs opțional 1
AMX4003 Curs opțional 2

Semestrul III

AMR4012 Metode cantitative avansate de analiză a datelor
AMR4030 Politici familiale și bunăstarea familiei
AMR4031 Practică și supervizare (1)
AMR4042 Etica cercetărilor cu copiii
AMX4004 Curs opțional 3

Semestrul IV

AMR1022 Metodologia cercetării calitative în asistența socială
AMR 7121 Tranziţia de la adolescenţă la vârsta tinereţii. Sociologia tineretului
AMR4040 Stagiu de cercetare pentru lucrarea de dizertatie
AMR4041 Practică și supervizare (2)