Desfășurarea și rezultatele concursurilor pe posturile didactice deschise la Fac. de Sociologie și Asistență Socială, sem. întâi, ianuarie-februarie 2022

Publicat în Noutăți

Rezultatele concursurilor pe posturile didactice:

Departamentul de Asistență Socială
Post lector 16
La concurs a participat un singur candidat, care a obținut nota 10 (zece).

Departamentul de Sociologie
Post lector 19
La concurs au participat doi candidați, care au obținut următoarele rezultate:
Candidatul nr. 1 – nota 9.60 (nouă și șaizeci de sutimi)
Candidatul nr. 2 – nota 9.65 (nouă și șaizeci și cinci de sutimi)

Afișat: 04.02.2022, ora 10:15.

——————————–

Universitatea Babeș-Bolyai organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, publicate în Monitorul Oficial din 3 decembrie 2021:

Departamentul de Asistență Socială

  1. Post lector 16, linia română, având ca încărcătură didactică principală disciplinele nivel licență Metode și tehnici de cercetare socială (curs și seminar), Gerontologie socială (curs), Îmbătrânirea azi. Perspective sociologice (curs opțional de specialitate) și Probleme sociale (seminarii). Detaliile privind organizarea și desfășurarea concursului se găsesc pe pagina Ministerului Educației și a universității.

Proba orală a concursului se desfășura în data de 3 februarie 2022, cu începere la ora 10, în sala 317, et. III, sediul Facultății de Sociologie și Asistență Socială.
Tema probei orale – curs universitar: Ageism, excluziune socială și  îmbătrânire de succes în societatea contemporană românească.

2. Post lector 17, linia română, Centrul Educațional UBB Reșița, având ca încărcătură didactică disciplinele Asistența Socială în școală, Calitatea vieții și politici anti-sărăcie, Adopție și plasament familial, Practică II, Practică de specialitate. Detaliile privind organizarea și desfășurarea concursului se găsesc pe pagina Ministerului Educației și a universității.

Nu sunt candidați pe post. 

Departamentul de Sociologie

  1. Post lector 19, linia română, având ca încărcătură didactică principală disciplinele nivel licență Paradigme sociologice (curs și seminar), Sociologie publică (curs opțional de specialitate), Sociologie generală (seminarii). Detaliile privind organizarea și desfășurarea concursului se găsesc pe pagina Ministerului Educației și a universității.

Proba orală a concursului se va desfășura în data de 3 februarie 2022, cu începere la ora 12, în Amfiteatrul TK, et. IV, sediul Facultății de Sociologie și Asistență Socială.
Tema probei orale – curs universitar: Structură socială și acțiune individuală.

—————-

Data limită de înscriere la concurs a fost: 19 ianuarie 2022.

Probele de concurs se vor desfășura în datele de 3 sau 4 februarie 2022, după caz, conform celor precizate pe site-ul Ministerului Educației indicat mai sus.