Pachet opţional de specialitate 4- resurse umane

Publicat în rest

Paradigme sociologice
Economie, muncă, spațiu
Managementul conflictelor și tehnici de negociere
Managementul organizaţiilor non-guvernamentale
Politici sociale
Managementul carierei
Sociologia educației
Tranziția școală-muncă și mobilitate pe piața muncii
Sociologie politică
Probleme sociale în filosofia modernă și contemporană
Îmbătrânirea azi. Perspective sociologice
Gen și muncă (engleză)
Instituții, cetățenie, globalizare
Sociologia economiei politice clasice