Posturi didactice vacante

Publicat în Anunțuri

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai

 

Anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice vacante:

 

Departamentul de Asistență Socială

Asistent universitar pentru o perioadă determinată de 2 ani

Poziția 25 în statul de funcții

Disciplinele din fișa postului: Teorii și metode în asistența socială; Introducere în asistența socială și deontologia profesiei; Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I); Introducere în sociologie; Practică de specialitate (II), (III)

Mai multe informații: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_determinata

 

Departamentul de Sociologie

Lector universitar pentru o perioadă nedeterminată

Poziția 15 în statul de funcții

Disciplinele din fișa postului: Sociologie; Sociologie generală; Teorii sociologice moderne

Mai multe informații: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata

 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară

Profesor universitar pentru o perioadă nedeterminată

Poziția 2 în statul de funcții

Discipline în fișa postului: Populație și resurse umane (în lb. maghiară); Structura socială (în lb. maghiară); Metodologie aplicată în analiza dezvoltării sociale (în lb. maghiară)

Mai multe informații: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 26 noiembrie 2019 – 13 ianuarie 2020

DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS: 28 – 29 ianuarie 2020

Tematica şi bibliografia probelor de concurs se vor afişa, conform regulamentului, pe site-ul Ministerului Educaţiei, jobs.edu.ro în cazul posturilor pentru o perioadă nedeterminată şi pe site-ul universităţii,  https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_determinata, în cazul posturilor pentru o perioadă determinată.