“Cercetător, viitor antreprenor – Noua generație”

Școala doctorală de Sociologie organizează un program postdoctoral de cercetare avansată în cadrul proiectului POCU 123793 cu titlul Cercetător, viitor antreprenor – Noua generație.
Calendarul admiterii este următorul:
 • Depunere dosare: 12-19 iulie 2019 (secretariat Școala doctorală de Sociologie, B-dul 21 decembrie 1989 nr. 128 cam. 202, d-na Irina Albu).
 • Procesul de selecție (evaluare dosare, interviu): 23 iulie 2019 (sediul FSAS).
 • Anunțarea rezultatelor: 24 iulie 2019 prin afișare pe site-ul facultății și la avizier.
 • Depunere contestații (doar în ce privește procedura de selecție): 25 iulie 2019, cam. 202.
 • Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 26 iulie 2019.
Dosarul de admitere va include următoarele documente:
 • Fişa de înscriere 
 • Planul individual de cercetare avansată
 • Cartea de identitate (copie xerox);
 • Diploma de licență (copie xerox);
 • Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
 • Diplomă de doctor – copie xerox certificată conform cu originalul;
 • Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații și alte activități relevante pentru activitatea științifică a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementări de proiecte, premii obținute;