Programarea examenelor și restanțelor, sesiunea de iarnă 2022 – sociologie

Publicat în rest

PROGRAMAREA RESTANȚELOR – SESIUNEA FEBRUARIE 2022

 14 – 20 februarie 2022

 

DISCIPLINA DATA ORA
Stratificare și mobilitate socială 17.02.2022 10:00
Dreptul muncii și al protecției sociale 18.01.2022 10:00
Managementul resurselor umane 14.02.2022 10:00
Managementul muncii 16.02.2022 12:00
Sociologie urbană 16.02.2022 14:00
Sociologie rurală 18.02.2022 12:00
Dezvoltare organizațională și managementul schimbării 06.02.2022 9:00
Antropologie economică 15.02.2022
Socioantropologia religiei 15.02.2022 16:00
Cupluri, familie, relații de rudenie 15.02.2022
Dezbateri actuale în teoria și cercetarea sociologică 17.02.2022 13:00
Managementul firmei 15.02.2022 14:00
Analiza cantitativa a datelor cu aplicații pe calculator 14.02.2022 18:00
Teorii sociologice contemporane 16.02.2022 16:00
Metode calitative de cercetare sociologica 18.02.2022 10:00
Socioantropologia muncii 16.02.2022
Psihologie sociala 17.02.2022 10:00
Metode și tehnici de cercetare sociologică(Comsa M.) 16.02.2022 14:00
Sociologie generala 17.02.2022 12:00
Notiuni de drept 19.02.2022 16:00
Psihologie generală și educațională 18.02.2022 11:00
Etica 15.02.2022 16:00
Metode și tehnici de cercetare sociologică(Tobias Andrada) 16.02.2022 12:00
Introducere în antropologie 15.02.2022 11:00
Istoria ideilor filozofice 17.02.2022 16:00
Limba engleza, RTS, Comunicare in limba engleza (Cristina Felea) 16.02.2022 10:00
Limba Engleza(Urian D) 14.02.2022 16:00

17 ianuarie – 6 februarie 2022

Disciplina Data Ora Observații
Stratificare și mobilitate socială 25.01.2022 14:00
28.01.2022 14:00
Dreptul muncii și al protecției sociale 21.01.2022 10:00
04.02.2022 10:00
Managementul resurselor umane 17.01.2022 12:00
31.01.2022 16:00
Managementul muncii 19.01.2022 12:00
26.01.2022 17:00
Sociologie urbană 20.01.2022 14:00
31.01.2022 14:00
Sociologie rurală 26.01.2022 12:00
03.02.2022 12:00
Dezvoltare organizațională și managementul schimbării 27.01.2022 10:00
03.02.2022 10:00
Antropologie economică 03.02.2022 Prezentare eseu
Socioantropologia religiei  18.01.2022  16:00 Prezentare proiect
05.02.2022 16:00
Cupluri, familie, relații de rudenie 01.02.2022 Predare proiect
Managementul firmei 27.01.2022 14:00
01.02.2022 16:00
Analiza cantitativă a datelor cu aplicaţii pe calculator 18.01.2022  12:00
02.02.2022  12:00
Teorii sociologice contemporane 21.01.2022 12:00
26.01.2022 16:00
Metode calitative de cercetare sociologică
04.02.2022 9:00
Managementul firmei 27.01.2022 14:00
01.02.2022 16:00
Socioantropologia muncii 31.01.2022 Predare proiect
Dezvoltare organizaţională şi managementul schimbării 27.01.2022 10:00
03.02.2022 10:00
Psihologie socială 28.01.2022 17:00
31.01.2022 10:00
Metode si tehnici de cercetare sociologică (Comsa M.) 31.01.2022 12:00
05.02.2022 16:00
Sociologie generală 21.01.2022 10:00
22.01.2022 16:00
Noţiuni de drept 03.02.2022 14:00
04.02.2022 16:00
Psihologie generală şi educaţională 26.01.2022 10:00
27.01.2022 16:00
Etică 18.01.2022 12:00
25.01.2022 16:00
Metode şi tehnici de cercetare sociologică (Tobias Andrada) 19.01.2022 10:00
01.02.2022 16:00
Introducere în antropologie 28.01.2022 10:00
31.01.2022 16:00
Istoria ideilor filosofice 01.02.2022 10:00
02.02.2022 16:00
Limba engleză (Cristina Felea) 02.02.2022 9:00
04.02.2022 9:00
Dezbateri actuale în teoria și cercetarea sociologică 04.02.2022 12:00