Programarea susţinerii dizertaţiilor – Departamentul de Sociologie

Publicat in Anunțuri, Susţinere disertaţie masterat

PLATFORMA MS TEAMS DEDICATĂ SPECIALIZĂRII

 Managementul strategic al resurselor umane – Luni, 29 iunie

Ora Nume Prenume Titlu lucrare Coordonator
10-11  
 
Florea
 
 
Claudia-Elena
Determinarea gradului de satisfacție al angajaților în raport cu potrivirea în organizație  
Lect. dr. Claudia L. Rus
 
 
 
Buhaev
 
 
 
Ana
Tinerii minoritari, între identitatea etnică și migrația în căutarea unui loc de muncă. Studiu de caz: Comunitatea Rușilor Lipoveni din Galați  
 
Prof. dr. Horvath Istvan
 
Bârsan
 
Rut
Exploatarea la locul de muncă prin intermediul internship-ului. Studiu de caz asupra unei firme din Cluj-Napoca.  
Lect. dr. Veronica Mateescu
 
 
Bălaș
 
 
Anca-Elena
Pregătirea profesională a resurselor umane. Studiu de caz: organizația Saturn S.A.  
Lect. dr. Veronica Mateescu
11-12  
 
 
Bălaș
 
 
 
Ioana- Maria
Recrutarea, selecția și integrarea la locul de muncă- măsuri de prevenție a fluctuației de personal. Studiu de caz: Best Business Office SRL  
 
Lect. dr. Veronica Mateescu
 
 
Tivadar
 
 
 
George- Marcel
Procese și practici aplicate în companiile de consultanță din Cluj-Napoca, în vederea recrutării resurselor umane Cercetare  exploratorie, studiu de caz asupra a două organizaţii de profil  
 
 
Lect. dr. Veronica Mateescu
 
Man
 
Patricia Larisa
Planul de carieră şi echilibru muncă-viaţă personală Lect. dr. Veronica Mateescu
 
 
Dolha
 
 
 
Theodora Maria
Motivația angajaților din instituțiile de învățământ public. Studiu de caz asupra unui liceu din sistemul alternativ de educație din Cluj-Napoca. Perspective și provocări  
 
 
Lect. dr. Veronica Mateescu
 12-13  
Farcaș
 
Emanuela
Motivația – factor de influență a satisfacției în muncă a angajaților Prof. dr. Dan
Chiribucă
 
 
 
Vaida
 
 
 
Flavia-Mălina
Incluziunea pe piața muncii a tinerilor. Oportunități de dezvoltare profesională în Cluj-Napoca pentru absolvenții de ştiinţe socio-umane  
 
Prof. dr. Dan
Chiribucă
 
 
Mora
 
 
Oana Adriana
Noile tehnologii, reconfigurări
organizaționale și transformarea muncii. Studiu de caz
 
Prof. dr. Dan
Chiribucă
 
Pop- Vancea
 
 
Daniela
Impactul stresului ocupaţional asupra performanţelor profesionale ale angajaţilor  
Prof. dr. Dan
Chiribucă

Pauză

 Ora Nume Prenume Titlu lucrare Coordonator
14-15 Cămăraș  
Laurențiu- Viorel
Percepția tinerilor gameri cu privire la efectele produse de jocurile video. Studiu de caz  
Prof. dr. Dan
Chiribucă
 
Cigoianu
 
 
Diana- Andreea
Implicarea angajatului: între mit și criză. Un studiu de caz multiplu: angajații unei firme de tip knowledge-intensive din Germania pe perioada pandemiei COVID-19  
 
Prof. dr. Dan
Chiribucă
 
Ursu
 
Elena
Comunicarea managerială în perioada de criză generată de pandemia COVID-19 Prof. dr. Dan
Chiribucă
 
 
Crișan
 
 
Steluța-Maria
Care este impactul practicilor conceptului de Green HRM asupra sustenabilității companiei și a angajaților?  
Lect. dr. Călin Goina
15-16  Sfîrlea  
Camelia- Mihaela
Perspective asupra recrutării prin
platforme de social media a studenților pe poziții de nivel începător
 
Lect. dr. Anca Simionca
 
 
 
Circo
 
 
 
Iulia
Performanța, controlul și motivația angajaților din domeniul IT în cadrul telemuncii. Studiu de caz în contextul
pandemiei de COVID-19
 
 
Lect. dr. Anca Simionca
Altiței Laura Munca emoțională din cadrul meseriei de make-up artist: modalități de gestionare a relațiilor dintre make-up artiștii din Mediaș și clienții lor  
 
Conf. dr. Norbert Petrovici
 Mihut  
Mădălina- Mariana
Fluctuaţia personalului în sectorul de tehnologia informaţiei: două companii de IT din Cluj-Napoca  
Conf. dr. Norbert Petrovici

Comunicare, societate și mass media și Managementul strategic al resurselor umane

Marți, 30 iunie, ora 10-13

Ora Nume Prenume Titlu lucrare Coordonator
10-11 Paraschiva Ana-Luciana Practici organizaționale și strategii de management în sectorul retail: Downsizing într-o multinațională cu un punct de lucru în Cluj-Napoca  
 
Conf. dr. Norbert Petrovici
 
Todea
 
Diana
Fear of Missing Out și Dependența de Rețele Sociale Online Prof. dr. Dan
Chiribucă
 
 
Husti
 
 
Larisa-Claudia
Strategii privind recrutarea şi selecţia resurselor umane în cadrul întreprinderilor  
Prof. dr. Mircea
Comșa
 
Tric
 
Roxana
Analiza procesului de dezvoltare a angajatului într-o organizație Prof. dr. Mircea
Comșa
11-12  
 Boycsuk
 
 
Ionela- Florentina
Comportamentul managerilor în vederea evaluărilor de performanță – feedback-ul asupra rezultatelor angajaților dintr-o
companie privată de asigurări
 
 
Prof. dr. Mircea
Comșa
Cozma Ioana- Alexandra Reprezentările studenților cu privire la efectele programelor de coaching Prof. dr. Mircea
Comșa
 
Crişan
 
Iulia- Sorina
 
Instruirea și dezvoltarea profesională
Prof. dr. Mircea
Comșa
 
Mocan
 
Diana Alina
Motivația ambulanțierilor SAJ pe timpul pandemiei de COVID-19 Lect. dr. Pop Cristian
 
 12-13
Moldovan Florentina-
Daniela
Teoria motivării-managementul motivării angajaților. Studiu de caz Lect. dr. Dana
Domșodi
 
Sabou
 
 
Raluca- Anamaria
Impactul evaluării și culturii
organizaționale asupra dezvoltării
profesionale a angajaților. Studiu de caz: compania Autonom.
 
 
Lect. dr. Dana
Domșodi
Szocs Andreea- Daniela Impactul muncii de noapte asupra vieţii muncitorilor: depoul de locomotive Lect. dr. Dana
Domșodi

 

Analiza datelor complexe  – Luni, 29 iunie, ora 10

Ora Nume Prenume Titlul lucrării Coordonator
10-11  
 
Nistor
 
 
Mădălina Alina
Illicit Drug Use Among Different Occupations in the United States: A Cross-Sectional Study  
Asist. dr. Adrian
Ludușan
 
 
Szekely
 
 
Iulia-Beatrix
Impactul SARS-Cov-2 asupra programelor de Work&Travel în SUA: transformare,
restructurare şi perspective.
 
 
Prof. dr. Irina Culic
 
Cărăvan
 
Andreea
Rezistența zilnică a angajaților la practici de muncă off-shored Conf. dr. Troc Gabriel
 
 
Coica
 
 
Dinu
Procesarea muncii white-collar: Studiu de caz asupra unei companii multinaţionale din Cluj-Napoca  
Conf. dr. Troc Gabriel
11-12  
 
 
Cucu
 
 
Alexandru- Iulian
Internetul și implicarea politică:
Activitatea pe internet ca indicator
cantitativ pentru implicarea politică în Marea Britanie
 
 
Conf. dr. Petrovici Norbert
 
 
 
Farcaș
 
 
Alexandru- Emil
Career progression and career capital. An exploratory research of careers and mobility in Cluj-Napoca’s information technology sector  
 
Conf. dr. Petrovici Norbert
 
Pop
 
Daniela
Varietăţi de capitalism in Europa, in contextul Crizei Economice Lect. dr. Pop Cristian

Cercetare sociologică avansată – Luni, 29 iunie, ora 12

Ora Nume Prenume Titlul lucrării Coordonator
12-14  
 
Murg
 
 
Petronela
Rețele de solidaritate ale femeilor din cadrul industriei mineritului în Valea Jiului la intersecția dintre clasă și gen  
Lect. dr. Simionca Anca
 
 
Pamfilie
 
 
Mihaela-Lisia
Servicii stomatologice gratuite. Studiu de caz pe o politică locală de sănătate în Cluj-Napoca  
 
Prof.dr. Irina Culic
 
 
 
Ferenț
 
 
 
Andreea
Raw Deal: The impact of technological transformations on Romanian agricultural labour migrants in the Dutch Agro-Food
sector
 
 
 
Prof. dr. Irina Culic
 
 
Hestia
 
 
Delibas
Rețele Alternative Alimentare în România: relațiile producător-consumator și imaginarul „mâncării curate”  
 
Lect. dr. Sorin Gog
 
 
Solonean
 
 
Dana Rodica
The Romanian Education Reform of 1995
– Ideological Drifts, Agency and Governance
 
Lect. dr. Rat Cristina

 

Absolvenții sunt rugați să consulte regulat adresa e-mail indicată la înscriere și site-ul facultății.

Contact: master.socasis[at]ubbcluj.ro

Afișat: 26.06.2020, ora 16