Proiecte de cercetare

Publicat în Proiecte de cercetare

Domeniul Sociologie

 

Forme alternative de religiozitate, dezvoltare personala si tehnici neo-liberale de constituire a sinelui: munca si spiritualitate in Romania (lect.dr. Sorin Gog, lect.dr. Anca Simionca), 2015-2017, UEFISCDI PN-II-RU-TE-2014

Connections: Road Infrastructure Developments and Diasporas in and around Romania (lect.dr. Florin Faje), 2015, ERSTE STIFTUNG/Vclei Dom, Contract Nr. 2/2015

European Union and the ethno-political construction of Roma Diaspora: human rights, citizenship and social inclusion (lect.dr. Sorin Gog), 2015, ERSTE STIFTUNG CNMP/ESTROM, Contract Nr. 13/2015

United Networks. Iniţiative integrate pentru incluziunea socială a categoriilor marginalizate (lect.dr.Cristina Raţ, conf.dr.Veres Valer, drd.Andrada Tobias), 2015-2016, În colaborare cu Asociaţia Caritas – Asistemţă Socială, finanţat prin programul Norway Grants CORAI și FRDS, mecanismul SEE, contract nr. 05/H/SEE/30.04.2015

http://www.caritas-ab.ro/ro/unitednetworks

Schimbare şi stabilitate în comportamentul electoral în România (prof.dr. Mircea Comşa), 2013-2014, Grant naţional UEFISCDI

IDEI-PCE, Contract: PN-II-ID-PCE-2011-3-0669

Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară – Dealurile Clujului Est (conf.dr. Rudolf Poledna), 2013-2014, Contract AM POS Mediu ROSCI0295

Pilot Study: Developing a Common Methodology for Reference Budgets (lect.dr. Cristina Raţ), 2014-2015, Contract internaţional cu Applica Sprl, Belgia – finanțat de Comisia Europeană, Contract: 2248/05/02.2014

https://referencebudgets.eu

Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Constituirea socială și culturală a “ghetourilor ţigăneşti” în România în context european (Director: prof.dr. Enikő Vincze, FSE-UBB. Colaboratori: lect.dr. Norbert Petrovici, lect.dr. Cristina Raţ, lect.dr. Anca Simionca), 2013-2014, Grant naţional UEFISCDI, Contract nr.: PN-II-ID-PCE-2011-3-0354

https://sparex-ro.eu

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca, 2014-2020 (prof.dr. Traian Rotariu, prof.dr. Dan Chiribucă, lect.dr. Norbert Petrovici, lect.dr. Cristina Raţ), 2013-2014, Colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, fără finanţare

http://cmpg.ro

Ethnicity and Migration: A Social Historical Account of Romanian Immigration to Canada (prof.dr. Irina Culic), 2012, Grant al Academiei Române, Contract POSDRU 89/15/5/61104

Cercuri de afaceri locale în spații statale globale. Regimuri spațiale politice și economice de acumulare (lect.dr. Norbert Petrovici), 2012, Grant CNCSIS II, Contract nr. 422/2012,

Evaluarea participativă a situaţiei sociale şi economice din zona Pata-Rât şi Cantonului, Cluj-Napoca (lect.dr Cristina Raţ), 2012, Colaborare cu United Nations Development Program (UNDP)

DEMOCHANGE and European Cities (conf.dr. Rudolf Poledna), 2012, Grant European, Contract 16943/D9ER

Status, Social Change and Development in Rural Migrants Communities from Romania (conf.dr. Gabriel Troc), 2012, Grant al Academiei Române, Contract POSDRU 89/15/5/61104

Career Flexibility beetween Personal Choice and Precariousness. The case of IT and HR professionals in Romania (lect.dr. Anca Simionca), 2012-2014, ERSTE STIFTUNG, Contract 2/2014

2018 – 2020, SPiC – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră,  POCU/90/6.13/6.14/109139

 

Domeniul Asistenţă Socială

2018-2020: Romanian Executive Agency for Higher Education, Research Development and Innovation, Projects for Young Research Teams (PN-III-DCD-RU-TE-2016-1)
Project: University-to-work transition. A qualitative inquiry on overqualification among Romanian young people
Project Director: conf. univ. dr. Maria-Carmen Pantea

2015-2017: Romanian Executive Agency for Higher Education, Research Development and Innovation, Projects for Young Research Teams (PN-II-RU-TE-2014-4-0011)
Project: A youth-centered analysis of the changes in the nature and meaning of work
Topic: sociological research on Vocational education and training (VET)
Project Director: conf. univ. dr. Maria-Carmen Pantea

2013-2016: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI
Project: Assessment of Psycho-Social and Communication needs in Oncology Patients (APSCO),
Project Director: conf. univ. dr. Dégi László Csaba

2011-2013: Proiect nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, finanțat de Unitatea Executivă pentru Finantarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Proiect: Rezultantele adolescenței. O viziune longitudinală privind influențele contextului social asupra tranzițiilor de succes către viața adultă.
Coordonator Științific: prof. univ. dr. Maria Roth
Manager proiect: conf. univ. dr. Teodor Paul Hărăguş

2010-2013 – Project: Balcan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect
Project Director: prof. univ. dr. Maria Roth