Reduceri de taxe

Publicat in Anunțuri
Cererile de acordare a reducerii de taxă se depun la secretariatele facultăților între 5 decembrie – 15 decembrie. Reducerea de taxă, în funcție de cuantumul său, se acorda în toate situațiile ca diminuare a ultimei și penultimei rate, după caz.