Regulament de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat – iulie 2021

Publicat în rest

Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat pentru anul universitar 2020-2021

Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor în UBB  în condiţiile suspendării activităţilor didactice faţă în faţă

2021_OM_3200_examen_finalizare_studii

OM 6125-2016_reactualizat_2021_Metodologie-cadru_finalizare