Regulament de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat – iulie 2021

Publicat în rest

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, la:

  1. programe de studii universitare de licenţă/specializări pentru care are acreditare în condiţiile legii, denumite în continuare programe de studii universitare/specializări acreditate;
  2. programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care instituţia are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate.

 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat pentru anul universitar 2020-2021

Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor în UBB  în condiţiile suspendării activităţilor didactice faţă în faţă

2021_OM_3200_examen_finalizare_studii

OM 6125-2016_reactualizat_2021_Metodologie-cadru_finalizare