Reînmatricularea în anul 2021-2022

Publicat în Anunțuri

Studenţii care doresc să se  reînmatriculeze în anul universitar 2021-2022 vor trimite cererea de reînmatriculare şi dovada plăţii, până în data de  15.09.2021, ora 15:00 la secretara de specializare.

Taxa de reînmatriculare pentru anul universitar 2021-2022 este de 300 lei. Se achită şi prima rată de 625 lei.

Contul în care se face plata  în lei prin virament bancar este:

Banca: Trezoreria Cluj 
IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX 
CIF: 4305849