Rezultate burse speciale pentru activitate științifică

Publicat în Anunțuri, rest

La concursul pentru acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică s-au înscris 4 candidaţi :

Dosar 1

Dosar 2

Dosar 3

Dosar 4

În urma susținerii proiectelor de cercetare și a evaluării dosarelor candidaților, comisia de concurs a decis următorul clasament:

 

Criteriul I. (25%) Criteriul II. (75%)
Nr. dosar Participare conferințe (1 pct/ conf.) Publicații site/reviste studențești (5 pct/ nr. autori Publicații la edituri recunoscute (10p/ nr. autori) Proiect de cercetare (max 10p) Medie Ponderată (25% C.I şi 75% C.II)
3 5 10 10
4 1,33 9,5 8,63
2 1 9,17 8,38

 

Dosar 1 – nu s-a prezentat la susținerea proiectului.

Comisia de concurs:

Prof. dr. Irina Culic

Conf. dr. Mihai Iovu

Lect. dr. Peter Laszlo