Rezultate competiție burse pentru activitatea științifică a studenților

Publicat în Anunțuri

Rezultatele obținute de către candidații la bursele speciale pentru activitatea științifică a studenților
la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

 

Susținerea proiectelor de cercetare de către candidații la bursele speciale pentru activitatea științifică a studenților a avut loc în data de 1 noiembrie 2023, în sala 215 a sediului facultății, cu începere la ora 14:30, în prezența întregii comisii.

Comisia a evaluat aplicațiile în baza criteriilor precizate în Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat – Aprobat prin HS nr. 49/24.04.2023 și a stabilit următoarele punctaje și ierarhie:

Ordinea Nr. matr. A.  Proiectul scris B. Prezentarea proiectului și discuția cu comisia C.Contribuţiile ştiinţifice deja publicate/ diseminate/ disponibile public şi documentate în dosar Media aritmetică
a punctajelor
la A, B și C
1 726 4 4 2 3.33
2 2053 4 4 0 2.66
3 1983 2 3 2 2.33
4 2052 3 2 1 2.00
5 2048 2 3 0 1.66

 Menționăm că, în acord cu art.3 al Anexei 5.1 al Regulamentului, au fost atribuite pentru fiecare dosar un număr de 3 calificative, fiecare în intervalul: excelent (4 puncte), foarte bine (3 puncte), bine (2 puncte), satisfăcător (1 punct), nu (0 puncte). Cele 3 calificative sunt pentru (A) proiectul scris, (B) prezentarea proiectului şi discuţia cu comisia, (C) contribuţiile ştiinţifice deja publicate/diseminate/disponibile public şi documentate în dosar.

 

Membrii comisiei de evaluare:                                                                                             1.11.2023

Prof.dr. Irina Culic, membru al Consiliul Științific al UBB

Conf.dr. Mihai Iovu

Lect.dr. László Péter

Lect.dr. Cristina Raț

Drd. Alina Bărbuța (student doctorand delegat de Consiliul Studenților FSAS-UBB)