Rezultate concurs burse speciale pentru cercetare științifică 2021 – studenți

Publicat în Anunțuri

Rezultatele obținute la concursului pentru acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică a studenților la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – sesiunea Octombrie-Noiembrie 2021

 

În urma susţinerii proiectelor de cercetare şi a evaluării dosarelor candidaţilor, comisia de concurs a acordat următoarele note:

Nr. dosar Criteriul I. Activitatea științifică anterioară

(25%)

Criteriul II.

Proiectul de cercetare (75%)

NOTA FINALĂ

Media Ponderată

(25% C.I şi 75% C.II)

1 10 10 10
2 9 8.66 8.75
3 5 8.33 7.5
4 5 8.66 7.75
5 7 7 7

 

Notele au fost acordate pe baza criteriilor proprii FSAS, publicate pe site-ul facultății anterior concursului.

Rezultatele finale vor fi stabilite de către Consiliul Științific al UBB și comunicate candidaților.

 

Comisia de concurs:

Conf. dr. Mihai Iovu

Lector dr. Cristina Raț

Lect. dr. Anca Simionca

Afișat: 04.11.2021, ora 17:30