Rezultate concurs gradații merit personal didactic FSAS-UBB – 2021

Publicat în Anunțuri

Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didatic al Departamentului de Asistenţă Socială al FSAS-UBB – sesiunea octombrie 2021

 

La concurs s-au înscris doi membri ai Departamentului de Asistenţă Socială, cu dosarele de concurs nr.1/2021 și nr.3/2021.

1. Îndeplinirea condițiilor obligatorii: candidații au îndeplinit condițiile obligatorii.

2. Îndeplinirea condițiilor de performanță:

I: Dimensiune didactică Nr.1 Nr.3
Punctaj Criteriul I. Activitatea didactică 9.2 27.75
II: Dimensiune științifică/creație artistică/perf.sportivă    
Punctaj Criteriul II. Activitatea de cercetare 62.9 18
Punctaj Criteriul III. Recunoaștere națională și internaț. 33.15 2.55
III. Dimensiune civică (pro UBB și societate)    
Punctaj Criteriul IV. Activitatea cu studenții 0 1
Punctaj Criteriul V. Activitatea desfășurată pentru consolidarea și dezvoltarea UBB 0 20.3
PUNCTAJ TOTAL (calculat conform ponderilor prevăzute de metodologia proprie*) 30.48 16.88

*Notă: au fost folosite ponderările prevăzute pentru traiectoria mixtă, corespunzătoare gradelor didactice ale candidaților.

 

Prin urmare, candidatul cu dosarul de concurs nr.1/2021 a obținut un punctaj mai mare și se califică pentru acordarea gradației de merit la Departamentul de Asistenţă Socială al FSAS-UBB.

 

Comisia de evaluare:

Conf.dr. Adina Rebeleanu
Prof.dr. Veres Valér
Lect.dr. Cristina Raț                                                                              Afișat: 15.10.2021, Ora: 15:00


Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didatic al Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară al FSAS-UBB – sesiunea octombrie 2021

 

La concurs s-a înscris un singur membru al Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială în Limba Maghiară, cu dosarul de concurs nr.2/2021.

1. Îndeplinirea condițiilor obligatorii: candidatul a îndeplinit condițiile obligatorii.

2. Îndeplinirea condițiilor de performanță:

I: Dimensiune didactică Nr.2
Punctaj Criteriul I. Activitatea didactică 12
II: Dimensiune științifică/creație artistică/perf.sportivă  
Punctaj Criteriul II. Activitatea de cercetare 11.5
Punctaj Criteriul III. Recunoaștere națională și internaț. 0.65
III. Dimensiune civică (pro UBB și societate)  
Punctaj Criteriul IV. Activitatea cu studenții 3.75
Punctaj Criteriul V. Activitatea desfășurată pentru consolidarea și dezvoltarea UBB 12.25
PUNCTAJ TOTAL (calculat conform ponderilor prevăzute de metodologia proprie*) 10.56

 

*Notă: au fost folosite ponderările prevăzute pentru traiectoria mixtă, corespunzătoare gradelor didactice ale candidaților.

 

Prin urmare, candidatul cu dosarul de concurs nr.2/2021 se califică pentru acordarea gradației de merit la Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în Limba maghiară al FSAS-UBB.

 

Comisia de evaluare:

Conf.dr. Adina Rebeleanu
Prof.dr. Veres Valér
Lect.dr. Cristina Raț                                                                              Afișat: 15.10.2021, Ora: 15:00