Rezultate concurs post profesor universitar

Publicat în Anunțuri

ANUNȚ REZULTATE CONCURS

Poziția 3, profesor, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară

Concursul pentru ocuparea postului de profesor universitar, poziția 3 din statul de funcții al Departamentului de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară a avut loc în data de 26.01.2023, începând cu ora 11:00, în sala Jon Snow de la Universitas, UBB.

La concurs s-a înscris un singur candidat, cu dosarul înregistrat nr. 24/03.01.2022. Dosarului de concurs a candidatului a fost evaluată de comisie anterior începerii concursului, rezultatele fiind consemnate în referatele de apreciere. În cadrul probei orale candidatul a prezentat planul de carieră și a realizat o prezentare orală în limba maghiară, română cu o durată de aprox. 45 de minute, urmată de răspunsuri și discuții pe tema întrebărilor comisiei timp de aproximativ 35 de minute.
Nota finală obținută de candidat ca urmare a evaluării dosarului și a probei orale este 10(zece). Prin urmare, Comisia declară candidatul admis/reușit.