Rezultate contestații licență Sociologie – Proba 2

Publicat în rest

Soluționarea contestațiilor depuse pentru Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență
Specializările Sociologie, Antropologie, Resurse umane
Sesiunea iunie – iunie 2022

Pentru analiza și soluționarea contestațiilor la Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență, au fost numite următoarele comisii de contestații, ținând cont de componența comisiilor de susținere și coordonatorii lucrărilor ale căror note au fost contestate:

Comisia de contestații nr. 1:
Președinte: conf.dr. N. Petrovici
Membri: lect.dr. V. Mateescu, lect.dr. C. Pop
Secretar: lect.dr. C. Palaga

Comisia de contestații nr. 2:
Președinte: conf.dr. G. Troc
Membri: lect.dr. C. Raț, lect.dr. A. Simionca
Secretar: lect.dr. D. Dömsödi

În acord cu prevederile Secțiunii D., Art.23 al Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master (completat și republicat în baza Hotărârea Senatului nr. 172 din 13.12.2021) și al baremului de evaluare a lucrărilor de licență în domeniul Sociologie – linia română, specializările Sociologie, Antropologie și Resurse Umane, comisiile au analizat lucrările de licență scrise și au acordat note pentru (1) Conținutul ideatic al lucrării de licență (50% din nota finală la Proba 2). Notele pentru (2) Modul de prezentare al candidatului – susținerea orală (50% din nota finală la Proba 2) au fost păstrate conform evaluării inițiale ale comisiei de susținere.

O contestație a fost considerată admisă doar dacă diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma evaluării de către comisia de contestații a fost mai mare de 0.50 puncte (a se vedea Secțiunea D, Art.23 al Regulamentului).

Soluționarea contestațiilor analizate de către Comisia de contestații nr. 1:

Contestații admise:

Nr. matricol 7361 – nota obținută în urma contestației: 9 (nouă)

Nr. matricol 7381 – nota obținută în urma contestației: 9.33 (nouă și 33 sutimi)

Contestații respinse (se păstrează nota inițială):

Nr. matricol 7419

Nr. matricol 7402

Nr. matricol 7413

Nr. matricol 7440

Nr. matricol 7370

Nr. matricol 7387

Nr. matricol 7385

Nr. matricol 7378

Președinte comisie de contestații nr. 1: conf.dr. Norbert Petrovici

 

Soluționarea contestațiilor analizate de către Comisia de contestații nr. 2:

Contestație respinsă (se păstrează nota inițială):

Nr. matricol 7351

Președinte comisie de contestații nr. 2: conf.dr. Gabriel Troc

 

Afișat: 05.07.2022, ora 12:00