Rezultate finale admitere 2022 master – iulie şi septembrie

Publicat în Anunțuri, Rezultate admitere

Sesiunea iulie

Linia română

Analiza datelor complexe

Analiza datelor complexe – etnici

Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere

Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. probaţiune şi mediere – romi

Asistenţă Socială şi Economie Socială – IFR

Managementul serviciilor de asistenţă socială (Reşiţa)

Cercetare sociologică avansată

Managementul serviciilor sociale (în limbile română şi engleză)

Managementul strategic al resurselor umane

Managementul strategic al resurselor umane – plasament

Masterat european în drepturile copiilor

Linia maghiară

Asistenţă socială pentru sănătate mentală (în limba maghiară)

Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale (în limba maghiară)

Sociologie aplicată în dezvoltare socială (în limba maghiară)

Managementul resurselor umane şi sociologia organizaţiilor (în limba maghiară)

 

Sesiunea septembrie

Linia română

Analiza datelor complexe

Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere

Asistenţă Socială şi Economie Socială – IFR

Managementul serviciilor de asistenţă socială (Reşiţa)

Cercetare sociologică avansată

Managementul serviciilor sociale (în limbile română şi engleză)

Managementul strategic al resurselor umane

Masterat european în drepturile copiilor

Linia maghiară

Asistenţă socială pentru sănătate mentală (în limba maghiară)

Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale (în limba maghiară)

Managementul resurselor umane şi sociologia organizaţiilor (în limba maghiară)


Afişat 22.09.2022, ora 15:00.

 

Candidaţii care au fost redistribuiţi de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat pot solicita restituirea taxei de şcolarizare, achitată la confirmarea locului, prin completarea unei cereri de restituire, depusă până în data de 1 octombrie 2022, la adresa de e-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro.

Candidaţii care doresc să se retragă de la studii, vor depune o cerere de retragere, până în ziua precedentă începerii anului universitar, la adresa de e-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro.

Candidatii admişi pe loc bugetat trebuie să aducă următoarele acte până în 07.10.2022 la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială (B-dul 21 Decembrie 1918, nr. 128, intrarea de pe str. Anghel Saligny, sala 6, parter)
  1. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original
  2. diploma de licenţă şi supliment de diplomă în original
  3. foaia matricolă în original
  4. adeverinţă medicală în original
  5. 2 poze 3/4 cm

În cazul în care un candidat admis pe un loc bugetat se retrage după începerea anului universitar, respectiv după data de 02.10.2022, se consideră că acel candidat a consumat 1 an din subvenția de la buget. În cazul în care un candidat admis pe un loc cu taxă se retrage după începerea anului universitar, respectiv după data de 02.10.2022, acel candidat este obligat să achite primele 2 rate de școlarizare.