Rezultatele la examenul de licenţă – departamentul sociologie

Publicat în rest

Antropologie

Resurse umane

Sociologie

 

Eventualele contestații pot fi depuse în termen de maxim 24 de ore după afișarea rezultatelor pe site-ul facultății. Contestațiile trebuie adresate conducerii facultății, semnate olograf și trimise în formă scanată prin e-mail la Secretariatul facultății. A se vedea Art. 23 al Regulamentului privind examenele de finalizare a studiilor la UBB:

art. 23. Eventualele contestații privind rezultatele probei scrise se transmit în termen de 24 de ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor, prin depunere la secretariatul facultății/extensiei sau prin e-mail, în formă scanată, către adresa instituțională a secretariatului facultății/extensiei, luându-se în considerare ca referință momentul recepționării mesajului. Contestațiile se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii perioadei de depunere, de către comisia de analiza și soluționare a contestațiilor. Lucrarea va fi reanalizată și reevaluată de către toți membrii comisiei, președintele comisiei sau directorul de departament poate dispune consultarea cu alte 1-2 cadre didactice de specialitate. Prezentarea și susținerea nu poate fi repetată, se evaluează numai lucrarea, disertația scrisă. Rezultatele acestei reevaluări vor fi cuprinse într-un proces verbal semnat de președintele, membrii și secretarul/secretarii comisiei. Rezultatul contestației se ia în considerare dacă diferența dintre nota inițială și cea obținută în urma reevaluării este mai mare de 0,5 puncte. În cazul în care este contestată procedura de organizare, decanul sau directorul liniei de studiu va stabili dacă au fost respectate procedurile regulamentare privind examenul de finalizare a studiilor.”

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Regulament_examene_finalizare_studii_14.12.2020.pdf

 

Soluționarea contestațiilor la examenul de licență