Rezultate finale – Selecție mobilități ERASMUS pentru cadre didactice și personal administrativ – octombrie 2022

Publicat în Anunțuri, Erasmus+ [Ro]

Afișat, 14 octombrie ora 17. Actualizat în 17 octombrie 2022, ora 8:00 după depunerea contestațiilor.

Nu au existat contestații.

Rezultatele selecției pentru mobilități ERASMUS+ adresate cadrelor didactice și personalului admimnistrativ.

Au fost depuse 6 dosare, după cum urmează:

Nr. crt Candidați Tip mobilitate Rezultat
1 Dosar 1 Predare Admis
2 Dosar 2 Predare Admis
3 Dosar 3 Predare Admis
4 Dosar 4 Predare Admis
5 Dosar 5 Instruire Admis
6 Dosar 6 Instruire Admis

 

Comisia interviului a fost alcătuită din:

  • conf. .dr. Paul Teodor Hărăguș, decan
  • Irina Albu, secretar șef
  • lect. dr. Ionuț Foldes, coordonator departamental Erasmus+

_______________________________________________

_______________________________________________

Afișat la data de 7 octombrie 2022, ora 14:00

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială lansează invitația tuturor angajaților (cadre didactice universitare și personal administrativ) pentru selecția de noi mobilități ERASMUS+ pentru anul academic 2022-2023.

Numărul locurilor disponibile
– staff training: 2 locuri (7 zile de finanțare/mobilitate)

– teaching: 4 locuri (7 zile de finanțare/mobilitate)

Informații pentru participarea la selecție?

Consultă pagina dedicată mobilităților de predare și instruire oferită de Centrul de Cooperări Internaționale UBB (Deschide aici)

Consultă calendarul de mai jos și completează fișa candidatului (descarcă /.pdf).

Calendarul selecției
– Înscrierea în cadrul selecției: 7 octombrie – 13 octombrie 2022, ora 16:00 (se trimite fișa candidatului și CV actualizat în format European la adresa ionut.foldes@ubbcluj.ro
– Realizarea interviurilor: 14 octombrie. Detaliile despre derularea interviurilor de selecție vor fi transmise candidaților pe email.
– Afișarea rezultatelor: 14 octombrie, ora 18:00
– Depunerea contestațiilor: 14-15 octombrie, ora 18
– Afișarea rezultatelor finale: 16 octombrie

Câteva informații suplimentare:
– din cele 7 zile de mobilitate alocate 2 zile pot fi considerate pentru transport (documente justificative bilete călătorie);
– în situația în care mobilitatea nu se poate realiza nu se decontează sumele alocate ca și avans de către beneficiar;
– ulterior selecției nu se pot schimba destinațiile alocate.

Oferta academică pentru mobilități de predare și instruire, anul universitar 2022-2023