Sesiunea de lichidare 2021

Publicat în Anunțuri

EXAMENE în SESIUNEA DE LICHIDARE

Pentru absolvenți promoția 2021

 

  1. În conformitate cu ”Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului European de Credite Transferabile ECTS”, conform articolului 28 sunt eligibili de a participa în sesiunea de lichidare studenții din an terminal care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depășesc 20.
  2. Consiliul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a stabilit în structura anului universitar 2020/2021, perioada sesiunii de lichidare: 14-20.06.2021
  3. La sesiunea de lichidare pot participa doar studenții care nu au debite restante la taxa de școlarizare sau la examene restante anterioare acestei sesiuni.
  4. Studenții vor trimite în perioada 2.06.2021-10.06.2021, prin email, o cerere pentru a participa la sesiunea de lichidare. Emailul se adresează secretarei specializării, iar cererea tip se găsește aici: https://socasis.ubbcluj.ro/formulare/
  5. Emailul doamnelor secretare se găsește aici: https://socasis.ubbcluj.ro/staff_category/secretariat/
  6. Înregistrarea cererii va fi confirmată pe email de către secretara specializării până în 11.06.2021.
  7. Pentru susținerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare.
  8. Studenții vor putea achita taxele pentru examenele din sesiunea de lichidare în perioada 11.06-14.06.2021, online, folosind Academic info, în secțiunea taxe/discipline restante.
  9. Doar studenții care au depus cerere și au achitat taxele la timp vor figura pe cataloagele disciplinelor respective.
  10. Nerespectarea acestor  pași atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea de lichidare

Cerere pentru înscrierea în sesiunea de lichidare