Sociologie

Semestrul I

ALR1101 Sociologie generală
ALR1102 Metode și tehnici de cercetare sociologică
ALR1103 Introducere în antropologie
ALX0001 Curs opțional complementar 1
ALX0002 Curs opțional complementar 2
* Limba străină 1

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

YLU0011 Educație fizică 1


Semestrul II

ALR1201 Teorii sociologice moderne
ALR1202 Statistică socială și analiza datelor
ALX0003 Curs complementar 3
ALX0004 Curs opțional de specialitate 1
ALR1204 Practică profesională 1
** Limba străină 2

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

YLU0012 Educație fizică 2

Semestrul III

ALR1301 Teorii sociologice contemporane
ALR3408 Socioantropologia muncii
ALR1303 Metode cantitative avansate
ALR2404 Psihologie socială
ALR1304 Metode calitative de cercetare sociologică
ALX0005 Curs opțional de specialitate 2

Semestrul IV

ALR1403 Paradigme sociologice
ALR1302 Designul și practica cercetării sociologice aplicate
ALR2505 Politici sociale
ALX0006

 

Curs opțional de specialitate 3

ALR3415 Tranziţia şcoală-muncă şi mobilitatea pe piaţa muncii

ALR3401 Antropologie simbolică

ALR1313 Cercetare de Teren si Etnografica

ALX0006 Curs opțional de specialitate 4
ALX0006 Curs opțional de specialitate 5
ALR1405 Practică profesională 2

Semestrul V

ALR1501 Sociologie urbană
ALR1502 Sociologie rurală
ALR1503 Stratificare și mobilitate socială
ALX0007 Curs opțional de specialitate 6
ALX0007 Curs opțional de specialitate 7
ALX0007 Curs opțional de specialitate 8
ALR1504 Cercetare aplicată de specialitate

Semestrul VI

ALR1402 Demografie și sociologia populației
ALR1602 Sociologia comunicării și mass media
ALR1603 Istoria gândirii sociale din România
ALX0008 Curs opțional de specialitate 9

ALR3415 Tranziţia şcoală-muncă şi mobilitatea pe piaţa muncii

ALR3427 De la corporație la platformă: noi forme de muncă/ From corporation
to platform: new types of labour

ALR1313 Cercetare de Teren si Etnografica

ALX0008 Curs opțional de specialitate 10
ALR4603 Cercetare aplicată în vederea licenței