Enikő Albert-Lőrincz

Departament: Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

Titlu: Profesor Doctor Universitar

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 316

Email:eniko.albert@ubbcluj.ro; e.albert.lorincz@gmail.com

Functia: Responsabil de masterul: Asistenţă socială pentru sănătate mentală;

BioInteresePredarePublicațiiProiecte

Dr. ALBERT-LŐRINCZ ENIKŐ, profesor la Catedra de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; psiholog, terapeut, supervizor. Este director de proiect sau membru în echipă al mai multor cercetări științifice privind comportamentul în sănătate, autor sau coautor la mai mult de 100 de publicații științifice. A scris șapte volume şi a editat doi.

Consultaţii:

Marţi: 12 – 14

 • psihologia sănătăţii
 • metode de lucru în grup (terapie, consiliere, trening etc.)
 • prevenţie în adicţii
 • Prevenţie, terapie şi reabilitare în adicţii (alcool, drog)
 • Metode de asistenţă socială: grup
 • Supervizarea asistării cazurilor
 • Consilierea în servicii sociale I
 • Consiliere în domeniul sănătăţii mentale
 • Conducere de doctorat
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
A gyermekek társadalmi beilleszkedési nehézségeinek háttértényezői és a közösségi megelőzés megtervezése
E Albert-Lőrincz
Erdélyi Társadalom 10 (01), 23-37, 2012
62012
Az egészséges életviteltől a drogfogyasztó magatartásig
E Albert-Lőrincz
Presa Universitară Clujeană, 2011
62011
Adolescent smoking and the social capital of local communities in three counties in Romania
E Albert-Lőrincz, E Paulik, B Szabo, K Foley, AI Gasparik
Gaceta sanitaria 33, 547-553, 2020
52020
Particularities of doctor-patient communication, assessed in 6 Romanian outpatient clinics
EALE 12. Gasparik A I, Z. Abram
Acta Medica Marisiensis 58 (43), 166-168, 2012
42012
A drogfogyasztás prevenciója. Az integrált megelőzés elmélete és gyakorlata
E Albert-Lőrincz
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2009
42009
Prevenirea dezadaptării școlare
E Albert-Lorincz, MI Carcea
Iași: Cermi, 47-51, 1998
41998
Feltáró-beavatkozó kutatás a serdülők dohányzásáról
SB 2. Albert-Lőrincz Enikő, Gáspárik Ildikó Andrea, Albert-Lőrincz Márton ...
Korunk 27 (11), 90.-98, 2016
3*2016
Particularities of Doctor-Patient Communication, Assessed in 6 Romanian Ambulatory Practices.
GA Ildikó, Z Ábrám, AL Enikő, T Kinga
Acta Medica Marisiensis 58 (3), 2012
32012
Particularităţile comunicării medic-pacient. Compararea rezultatelor unei evaluări din românia cu date similare din Japonia şi Statele Unite ale Americii
CD Gáspárik A. I., Abrám Z., Albert Lőrincz E.
Acta Medica Transilvanica 2 (3), 19-20, 2012
3*2012
Salus satis: az egyén és a közösség egészségvédelme
E Albert-Lőrincz
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2007
32007
A csoportokkal való munka módszertani kérdései
AL Enikő
Scientia, 2004
32004
Smoking behavior and possible intervention method among Romanian adolescents
B Szabó, E Albert-Lőrincz, M Albert-Lőrincz, G Barna, KÁ Bernáth
Conference Proceedings 2, 785-790, 0
3
Family determinants of adolescents smoking
BG Szabó Béla, Albert-Lőrincz Márton, Albert-Lőrincz Enikő, Gáspárik Ildikó
4 th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social …, 2017
2*2017
ALBERT-LŐRINCZ Cs. Szimbólumokba rejtett közösségi reziliencia jegyek
E ALBERT-LŐRINCZ
Erdélyi Társadalom 1, 87-101, 2015
22015
Egészségmagatartás-vizsgálat szimbólumelemzés módszerével segítő szakmában képződő egyetemi hallgatók körében.[Health Behavior Analysis Using Symbol Analysis Among Social …
E Albert-Lőrincz, M Albert-Lőrincz, S Csibi, M Csibi
Albert Situation of Adolescents in Romania, Final Report] www. unicefro …, 2014
22014
Relationship between the characteristics of the psychological immune system and the emotional tone of personality in adolescents
E Albert-Lőrincz, M Albert-Lőrincz, A Kádár, T Krizbai, R Lukács-Márton
SOCIAL PEDAGOG∎ Y, 103, 2011
22011
Promovarea sănătăţii mintale şi supervizarea: condiţii de bază ale profesionalizării muncii asistenţilor sociali în relaţia lor cu beneficiarii
E Albert-Lőrincz
Revista de Asistenţă Socială, 65-74, 2010
22010
A drogfogyasztás prevenciója: az integrált megelőzés elmélete és gyakorlata: egyetemi jegyzet
E Albert-Lőrincz
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2009
22009
A szakma megélésének szimbólumai pályakezdő pedagógusoknál és segítő szakembereknél
E Albert-Lőrincz, C Lőrincz, EE Veress
Közoktatás, 2007
22007
Szociális munka és tanácsadás az iskolában
E Albert-Lőrincz
Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2006
22006
Vezi toate articolele

Granturi individuale sau burse postdoctorale:

 • Bursa individuală 2014-2016 (Scholarship Hu)

Membru al unei echipe de cercetare:

 • Roth Maria 2007: Diagnosticul social al performantei scolare prin scala sociala a succesului scolar si proiectarea unor metode de interventie validate prin cercetare
 • Rebeleanu Adina, 2005: Phoenix Tn- European Thematic on Health and Social Welfare Policy
 • Mureşan Cornelia 2003, Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România în perspectiva comparativa internatională
 • Szabo Bela 2008: Community Care Approach: A Strategy for Social Inclusion