Conducere

Paul Teodor Hărăguş
Conferentiar universitar doctor
Decan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Valér Veres
Profesor universitar doctor
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Senator
Anca Simionca
Lector universitar doctor
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății

Directori de Departament

Ana Cristina Baciu
Conferentiar universitar doctor
Director de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Éva László
Lector universitar doctor
Director de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Cristina Raţ
Lector universitar doctor
Director de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății

Director Școala Doctorală

László Csaba Dégi
Profesor universitar doctor
Directorul Școlii Doctorale de Sociologie

Director de studii ID

Adina Rebeleanu
Conferentiar universitar doctor
Director de studii învăţământ la distanţă, specializarea asistenţă socială
Consiliul facultății
Senator
Béla Szabó
Conferentiar universitar doctor
Director de studii învăţământ la distanţă, specializarea asistenţă socială

Biroul permanent al facultății

Ana Cristina Baciu
Conferentiar universitar doctor
Director de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Paul Teodor Hărăguş
Conferentiar universitar doctor
Decan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Valér Veres
Profesor universitar doctor
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Senator
Éva László
Lector universitar doctor
Director de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Cristina Raţ
Lector universitar doctor
Director de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Anca Simionca
Lector universitar doctor
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății

Consiliul facultății

Irina Culic
Profesor universitar doctor
Consiliul facultății
Ana Cristina Baciu
Conferentiar universitar doctor
Director de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Paul Teodor Hărăguş
Conferentiar universitar doctor
Decan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Mihai Bogdan Iovu
Conferentiar universitar doctor
Consiliul facultății
Adina Rebeleanu
Conferentiar universitar doctor
Director de studii învăţământ la distanţă, specializarea asistenţă socială
Consiliul facultății
Senator
Valér Veres
Profesor universitar doctor
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Senator
Andrea Müller-Fabian
Conferentiar universitar doctor
Consiliul facultății
Ágnes Dávid-Kacsó
Lector universitar doctor
Consiliul facultății
Éva László
Lector universitar doctor
Director de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
László Péter
Lector universitar doctor
Consiliul facultății
Norbert Petrovici
Conferentiar universitar doctor
Consiliul facultății
Cristian Pop
Lector universitar doctor
Consiliul facultății
Cristina Raţ
Lector universitar doctor
Director de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Anca Simionca
Lector universitar doctor
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății

Senatori

Adina Rebeleanu
Conferentiar universitar doctor
Director de studii învăţământ la distanţă, specializarea asistenţă socială
Consiliul facultății
Senator
Valér Veres
Profesor universitar doctor
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Senator