Departamentul de Asistență Socială

Maria-Carmen Pantea
Profesor universitar doctor
Ana Cristina Baciu
Conferentiar universitar doctor
Cristina Faludi
Conferentiar universitar doctor
Paul Teodor Hărăguş
Conferentiar universitar doctor
Mihai Bogdan Iovu
Conferentiar universitar doctor
Nicoleta Neamţu
Conferentiar universitar doctor
Sorina Poledna
Conferentiar universitar doctor
Adina Rebeleanu
Conferentiar universitar doctor
Eugen Băican
Lector universitar doctor
Florina Pop
Lector universitar doctor
Adriana Teodorescu
Lector universitar doctor
Viorela Telegdi Csetri
Lector universitar doctor