Tutori licență

Tutori AN 1

Adina Rebeleanu
Conferentiar universitar doctor
Tutore An 1 Asistenta socială

Tutori AN 2

Florina Pop
Lector universitar doctor
Tutore An 2 Asistenta socială
Sorin Gog
Lector universitar doctor
Tutore An 2 Sociologie
Cristian Pop
Lector universitar doctor
Tutore An 2 Resurse umane

Tutori AN 3

Norbert Petrovici
Conferentiar universitar doctor
Tutore An 3 Sociologie