Studenţi-doctoranzi

Publicat în Şcoala doctorală de Sociologie
Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze sau să susțină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, el mai are la dispoziție o perioadă de maximum 4 ani (conf. legii 49/2013), cu acordul conducătorului de doctorat.
Pe parcursul studiilor, studenții-doctoranzi sunt membri activi ai Școlii doctorale, fiind implicați în activități didactice și de cercetare ale facultății.
În anul universitar 2020-2021 sunt înmatriculați 79 de studenți-doctoranzi distribuiți astfel:
  • 12 în anul I
  • 10 în anul II
  • 16 în anul III
  • 41 aflați în diferite perioade ale termenului de 4 ani acordat după finalizarea stagiului de 3 ani

Temele de cercetare ale doctoranzilor acoperă arii diverse.

 

Studenți înmatriculați la doctorat în anul universitar 2020-2021

Anul I

Nr. crt. Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
1. Bálint Róbert Prof. dr. Veres Valér Schimbări organizaționale în Biserica Unitariană și în activitatea preoților
2. Bărbuță Alina Conf. dr. Iovu Mihai  Educația_susținută de noile media: Influențe asupra procesului de învățare și a relațiilor sociale
3. Bîrsan-Marian Codruța Conf. dr. Iovu Mihai Incluziunea socio-educațională a copiilor cu CES în învățământul primar de masă
4. Cigoianu Diana Prof. dr. Chiribucă Dan The 21st century hattrick: political identity, social media and free speech
5. Dobrai Anett Conf. dr. Iovu Mihai Violența digital. Cyberbullying între elevi
6. Harabagiu Miruna Prof. dr. Culic Irina Intermedierea muncii migrantelor de origine română în sectorul  domestic Italian: muncă forțată și exploatare prin muncă
7. Mihai Daniel Prof. dr. Veres Valér Sărăcia extremă. Situația persoanelor fără adăpost din mediul urban și rural
8. Mihoc Alexandra Conf. dr. Dégi Csaba Analiza longitudinală a calității vieții aparținătorilor pacienților oncologici: rolul factorilor demografici, personai și contextuali
9. Perneș Raluca Prof. dr. Culic Irina Reindustrializare, precarizare, dezvoltare: Cazul zonei Baia Mare
10. Solonean Dana Prof. dr. Culic Irina Reformele educației din România în post-comunism. Tendințe ideologice, acțiune și guvernanță

Anul II

Nr. ord. Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
1. Călian Paula-Dora Prof. dr. Roth Maria Sociologia drepturilor copiilor instituționalizați
2. Chirica Marius-Aristotel Prof. dr. Chiribucă Dan  Limitele utilizării umorului în discursul public în mediul on-line și social media
3. Danciu Dorel Prof. dr. Chiribucă Dan Digitalizarea comunicării politice. O analiză sociologică a ultimelor campanii electorale
4. Deák Enikő Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő Analiza resurselor copiilor aflați în centre de plasament din Transilvania
5. Ghețău Cosmin Conf. dr. Iovu Mihai Prieteni în joc, dar și în afară: capitalul social și jocurile video
6. Gorgan Garofița Aurora Conf. dr. Iovu Mihai Rolul instituțiilor naționale independente în promovarea și protecția drepturilor copiilor în România
7. Onea(Ciui-Onea) Diana Prof. dr. Roth Maria Influența factorilor sociali asupra succesului și motivației școlare la elevii de etnie romă
8. Șerban (Pop) Simona Cristina Prof. dr. Roth Maria Impactul metodelor colaborative asupra soluțiilor de intervenție socială
9. Todor Marcela Prof. dr. Comșa Mircea Diferențe de gen în productivitatea științifică sociologică. Analiza publicațiilor sociologice în context european și românesc
10. Tolnai Timea Katalin Prof. dr. Veres Valér Viața religioasă și integrarea socială în comunitatea de romi din Diosig
11. Toma Ștefania Prof. dr. Veres Valér Migration of the Romanian Roma and its effects on communities of origin

 

Anul III

Nr. ord. Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
1. Danciu George Prof. dr. Chiribucă Dan Generația z, transformări culturale și practici de comunicare în mediul digital
2. Huzum Mădălina Conf. dr. Pantea Maria Perspectivele tinerilor și angajatorilor asupra internshipurilor. O cercetare calitativă în România
3. Iakab Alexandra Prof. dr. Roth Maria Impactul serviciilor oferite în cadrul centrelor de zi asupra dezvoltării și incluziunii sociale a persoanelor asistate
4. Lungoci Caludia Alina Conf. dr. Iovu Mihai Bariere și factori facilitatori în utilizarea serviciilor sociale de către membri ai comunităților de romi – cazul județului Cluj
5. Onița Oana Prof. dr. Culic Irina Relații de muncă în România. Imaginarul spațiului român după 2011
6. Popșa Roxana Conf. dr. Dégi Csaba Identificarea factorilor psiho-socio-demografici și medicali asociați cu întârzierea diagnosticării în rândul pacienților cu cancer mamar
7. Pura Ramona Prof. dr. Chiribucă Dan Asistența socială școlară în contextul actual al profesiilor și ocupațiilor din România