Studenţi-doctoranzi

Publicat in Şcoala doctorală de Sociologie
Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze sau să susțină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, el mai are la dispoziție o perioadă de maximum 4 ani (conf. legii 49/2013), cu acordul conducătorului de doctorat.
Pe parcursul studiilor, studenții-doctoranzi sunt membri activi ai Școlii doctorale, fiind implicați în activități didactice și de cercetare ale facultății.
În anul universitar 2019-2020 sunt înmatriculați 79 de studenți-doctoranzi distribuiți astfel:
  • 12 în anul I
  • 17 în anul II
  • 13 în anul III
  • 37 aflați în diferite perioade ale termenului de 4 ani acordat după finalizarea stagiului de 3 ani

Temele de cercetare ale doctoranzilor acoperă arii diverse.

 

Studenți înmatriculați la doctorat în anul universitar 2019-2020

 

Anul I

Nr. ord. Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
1. Călian Paula-Dora Prof. dr. Roth Maria Sociologia drepturilor copiilor instituționalizați
2. Chirica Marius-Aristotel Prof. dr. Chiribucă Dan  Limitele utilizării umorului în discursul public în mediul on-line și social media
3. Danciu Dorel Prof. dr. Chiribucă Dan Digitalizarea comunicării politice. O analiză sociologică a ultimelor campanii electorale
4. Deák Enikő Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő Analiza resurselor copiilor aflați în centre de plasament din Transilvania
5. Ghețău Cosmin Conf. dr. Iovu Mihai Prieteni în joc, dar și în afară: capitalul social și jocurile video
6. Gorgan Garofița Aurora Conf. dr. Iovu Mihai Rolul instituțiilor naționale independente în promovarea și protecția drepturilor copiilor în România
7. Onea(Ciui-Onea) Diana Prof. dr. Roth Maria Influența factorilor sociali asupra succesului și motivației școlare la elevii de etnie romă
8. Șerban (Pop) Simona Cristina Prof. dr. Roth Maria Impactul metodelor colaborative asupra soluțiilor de intervenție socială
9. Todor Marcela Prof. dr. Comșa Mircea Diferențe de gen în productivitatea științifică sociologică. Analiza publicațiilor sociologice în context european și românesc
10. Tolnai Timea Katalin Conf. dr. Veres Valér Viața religioasă și integrarea socială în comunitatea de romi din Diosig
11. Toma Ștefania Conf. dr. Veres Valér Migration of the Romanian Roma and its effects on communities of origin

 

Anul II

Nr. ord. Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
1. Danciu George Prof. dr. Chiribucă Dan Generația z, transformări culturale și practici de comunicare în mediul digital
2. Huzum Mădălina Conf. dr. Pantea Maria Perspectivele tinerilor și angajatorilor asupra internshipurilor. O cercetare calitativă în România
3. Iakab Alexandra Prof. dr. Roth Maria Impactul serviciilor oferite în cadrul centrelor de zi asupra dezvoltării și incluziunii sociale a persoanelor asistate
4. Lungoci Caludia Alina Conf. dr. Iovu Mihai Bariere și factori facilitatori în utilizarea serviciilor sociale de către membri ai comunităților de romi – cazul județului Cluj
5. Onița Oana Prof. dr. Culic Irina Relații de muncă în România. Imaginarul spațiului român după 2011
6. Popșa Roxana Conf. dr. Dégi Csaba Identificarea factorilor psiho-socio-demografici și medicali asociați cu întârzierea diagnosticării în rândul pacienților cu cancer mamar
7. Pura Ramona Prof. dr. Chiribucă Dan Asistența socială școlară în contextul actual al profesiilor și ocupațiilor din România

 

Anul III

Nr. ord. Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
1. Crișan Dan Prof. dr. Chiribucă Dan Targetarea microrețelelor sociale în comunicarea strategică militară
2. Demian Florina Conf. dr. Iovu Mihai Percepții și atitudini privind integrarea pe piața muncii a absolvenților de la Asistență Socială
3. Fodor Rita Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő Terapia ocupațională în cadrul asistenței sociale
4. Isirabahenda Gonzague Conf. dr. Pantea Maria Graduate employability. A qualitative inquiry on over-education among youth in Romania
5. Kiedan Fedaa Prof. dr. Roth Maria The relation between the socio-economic status and the high schoolers’ achievements from  the Triangle Area of Israel
6. Khalil (Abu Moch) Rana Conf. dr. Iovu Mihai The connection between divorce and school success
7. Negrea Vidia Vasilica Prof. dr. Roth Maria The impact of restorative practices on school inclusion of children belonging to marginalized groups
8. Pavai Eugen Conf. dr. Veres Valér Schimbarea orientărilor axiologice ale liceenilor
9. Silian Alina Conf. dr. Pantea Maria Formarea tinerilor pentru muncă. Un studiu de caz extins al școlilor profesionale din România: actori și politici publice
10. Sitar Marian Prof. dr. Chiribucă Dan Rolul noilor media, a tehnologiei informației și a comunicării în procesul de incluziune socială a refugiaților în România.
11. Știrbu Dorina Prof. dr. Popescu Livia Dificultăți de obținere și păstrare a unui loc de muncă pentru persoanele cu dizabilități