Subvenţii de cazare pentru anul universitar 2021-2022

Publicat în Anunțuri

Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare este de aproximativ 1.400 lei/anul universitar 2021-2022.

Studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să fie studenți bugetați;
 2. să fi promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
 3. să aibă vârsta de până la 29 de ani;
 4. să fi depus cerere de cazare și să nu fi primit cazare în căminul studențesc;
 5. să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depășesc salariul minim brut pe economie;
 6. să depună copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești.

Componența dosarului:

 1. Cerere tip
 2. Adeverință eliberată de facultate din care să rezulte că studentul este bugetat, dacă a promovat anul universitar anterior (media de promovare/media de admitere, unde este cazul) și că a depus cerere de cazare în căminele UBB, dar nu beneficiază de cazare;
 3. Copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești ale UBB, înregistrat la organul fiscal (Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj);
 4. Copii ale CI sau certificate de naștere, în cazul minorilor, ale tuturor membrilor familiei;
 5. Documente justificative care să ateste veniturile brute lunare pe membru de familie pe luna în curs (asemănător dosarului de burse sociale);

 

OUG. 73/2004 aprobată prin Legea nr. 527/2004 și Ordinului Ministrului Educației și Cercetării 3845/2005