Tabere studenţeşti 2022 – Rezultate

Publicat în Anunțuri

Borderou de distribuire a locurilor în taberele studențești

 

Seria (perioada) 2 (14.08.2022-19.08.2022)
Localitatea: Costinești
Denumirea locației: Hotel Corsa

Nr.crt. Nr. matricol Anul de studiu
1 7707 II
2 8351 I

 

Seria (perioada) 3 (19.08.2022-24.08.2022)
Localitatea: Costinești
Denumirea locației: Hotel Corsa

Nr.crt Nr matricol Anul de studiu
1 7439 III
2 8216 I

 

Seria (perioada) 5 (29.08.2022-3.09.2022)
Localitatea: Costinești
Denumirea locației: Hotel Corsa

Nr.crt Nr. matricol Anul de studiu
1 8278 I
2 8243 I
3 7471 III
4 8357 I

 

Seria (perioada) 5 (29.08.2022-3.09.2022)
Localitatea: Vama Veche
Denumirea locației: Hotel Club Waves

Nr.crt Nr. matricol Anul de studiu
1 1710 II

 

 

 

  PROCES VERBAL SELECȚIE  
  TABERE – 2022  
Nr.crt. Nr matricol Media/punctaj calculat Obs.
1 8351 6.93 plasament
2 8311 8.9 social
3 7471 42 cr social
4 1710 9.2 activități  – student senator
5 7707 9.15
6 8113 9
7 7439 8.9
8 8216 8.83
9 7749 8.63
10 8357 8.46
11 8243 7.66
12 8278 7.53
NOTĂ : Punctajul fiecărui student ESTE calculat conform Metodologiei taberelor și anume :
Media x 85% + activități x 15%
Excepție SUNT cazurile sociale care au prioritate.
COMISIA
Preşedinte – Lect.dr. Anca Simionca
Membri     – Irina Albu
Crina Ipate

 

 

Rezultatele analizei dosarelor pentru tabere studențești 2022

Nr.crt. Nr matricol Media/punctaj calculat Obs.
1 7707 9.15
2 8216 8.83
3 8278 7.53
4 8113 9
5 7439 8.9 social
6 7749 8.63
7 1710 8.6 activități  – implicare în cadrul facultății
8 8243 7.66
9 8357 8.46

 

Nr.crt. Nr.matricol Media/punctaj calculat Obs.
1 8311 8.9 social
2 7471 42 cr social
3 8351 6.93 plasament

 

În perioada 5.07.-10.07.2022, se depun cererile pentru tabere studențești gratuite, pe mailul irina.albu@ubbcluj.ro

Acte necesare

  1. Cerere pentru tabără – Anexa 4
  2. Declaratie – Anexa 7.1
  3. Copie după CI
  4. Copie după carnet de student vizat

 

Repartizarea locurilor pe facultăţi

 

Studenții care pot beneficia de locurile gratuite în taberele studențești alocate Universității Babeș-Bolyai în perioada vacanței de vară, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii (vezi art. 4 și art. 5 din Metodologie):

1.Criterii generale:

  • a) sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la un program de studii nivel licență sau master;
  • b) au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;

2. Criterii speciale:

  • a) cazuri sociale (vezi art.5, alin. (1), lit. a) din Metodologie);
  • b) studenți integraliști, cu rezultate deosebite la învățătură în anul de studii precedent (pentru studenții din anul II și mai mari) sau în sem. I al anului de studii actual (pentru studenții din anul I)
  • c) studenți care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat

 

Metodologie