dr. Müller-Fabian Andrea

Tanszék: Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet

Titlu: egyetemi docens

Adresa:Mărăşti épület, Anghel Saligny utca

Birou: 303

Email:andrea.muller@ubbcluj.ro

Functia: Consiliul facultății; Responsabil de masterul: Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale (ASLR);

BioÉrdeklődési területekTantárgyakPublikációkProjektek

Dr. Müller-Fabian Andrea docens a Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet tanára. A „Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén” magiszteri képzés koordinátora.  

Végzettsége: Szociális Munka (Babeș-Bolyai Tudományegyetem) és Pszichológia (Babeș-Bolyai Tudományegyetem). Magiszteri tanulmányait az Orvosi Pszichoszomatika (Kolozsvári Orvosi Egyetem) területén végezte. Doktori fokozatát 2006-ban szerezte családszociológiából (Babeş-Bolyai Tudományegyetem). Kiképző család- és párterapeuta; szupervízor. 

Több nemzetközi és hazai projekt vezetője. Angol, spanyol, román és magyar nyelven jelentek meg publikációi: deviancia és kriminalitás, gyermekjólét, ember jogok,  vulnerábilis csoportok, társadalmi integráció, sport és mentálhigiéné, tanácsadás, családterápia és pszichoszomatika kérdéskörökben.

 • Deviancia és kriminalitás (fiatalkorú bűnözés, női bűnözés)
 • Tanácsadás családoknak
 • Család- és pár pszichoterápia
 • Pszichoszomatika
 • Sport és mentálhigiéné
 • Társadalmi integráció

Alapszak

 • Deviancia és társadalmi kontroll
 • A szociális munka módszertana: családokkal való szociális munka
 • Szexuális viselkedési módok és családtervezés
 • Bűnözők reintegrációja

Magiszteri képzés

 • A családokkal való tanácsadói munka elmélete és gyakorlata
 • Tanácsadás sokproblémás családoknak
 • Életkrízisek kezelése
 • Gyermekkori kriminalitás
 • Szociális intézmények értékelése
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Juvenile delinquency within the forensic context
C Delcea, AM Fabian, CC Radu, DP Dumbravă
Rom J Leg Med27 (4), 366-372, 2019
202019
Main characteristics of inmate mothers–emphasized on their psycho-socio-educational status
A Müller-Fabian
Procedia-Social and Behavioral Sciences 209, 344-350, 2015
82015
Delincvenţa juvenilă în România după 1989
A Kurko-Fabian
Studia, 2006
72006
Juvenile Delinquent’s Decision Making Capacity in Risk Situations: A Multifactorial Approach
A Müller-Fabian, D Cristian
International Journal of Mental Health & Psychiatry 3 (1), 2017
52017
Juvenile delinquency in Romania: The indirect result of the transition process
A Fabian
Hygiea Internationalis 9 (1), 311-326, 2010
52010
Juvenile delinquency in light of data recorded at the Institute of Forensic Medicine
A Müller-Fabian, C Siserman, ȘM Anițan, C Delcea
Romanian Journal of Legal Medicine 26 (1), 70-75, 2018
32018
Juvenile Delinquency: Is Society to Blame
A Müller-Fabiana
EpSBS 4, 405-410, 2016
32016
Children with Incarcerated Parents–An Investigation into Their Psychosocio-educational Status and Affective Environment
A Muller-Fabian
Authority & Power of Christian Values. Bucharest: Editura Didactică si …, 2014
32014
Main Aspects of Family Functionality
A Müller-Fabian
Bulletin UASVM Horticulture 69 (2), 434-440, 2012
32012
A családokkal való szociális munka elméleti és gyakorlati vonatkozásai
A Fábián
Ed. Echinox, Cluj, 2007
32007
Alcohol consumption habits of tuberculosis patients.
A Müller-Fabian
Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj …, 2015
22015
Breast tuberculosis--a case report
M Pop, T Zaharie, A Fabian, M Man
Pneumologia (Bucharest, Romania) 48 (4), 313-315, 1999
21999
The Strengthening of The Mother–Child Relationship Through Group Work Conducted in Prisons
AMF CostelSiserman, C Delcea
Rom J Leg Med 29, 218-226, 2021
12021
Case Study of a Psychosomatic Family
A Müller-Fabian
Bulletin of the University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine …, 2013
12013
Women in prison. A theoretical approach about mothers profile, family communication, and parenting programs
DO Rusu, A Muller-Fabian, D Domokos
Bulletin UASVM Horticulture 67 (2), 453-457, 2010
12010
THE EFFECTS OF LABOUR MIGRATION ON CHILDREN FROM ROMANIA.
A FABIAN, DA DOMOKOS
Bulletin of the University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine …, 2008
12008
USING COMPUTER SCIENCES IN MOLECULAR BIOLOGY.
AD DOMOKOS, TW DEAC, A FABIAN
Bulletin of the University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine …, 2008
12008
Metode şi tehnici de asistenţă socială a familiei
N Neamţu, A Fabian
Ghid practic, Cluj-Napoca, Editura Word System, 2001
12001
Tuberculosis infection
M Pop, T ZAHARIEV, A Fabian
PNEUMOLOGIA JOURNAL 48, 313-315, 1999
11999
CASE STUDY ON PENETRATING GENITO-PELVIC PAIN DISORDER AND PROPOSAL FOR EVALUATION AND TREATMENT BY DIGITAL S-ONapp APPLICATIONS
C CHERECHES, DANO RUSU, A MÜLLER-FABIAN, M RUS
1
Vezi toate articolele

Projekt vezetés

 • 2009-2012, Müller-Fabian Andrea: RAISING A CHILD THROUGH PRISON BARS, 495000 EURO, Joint Research Centre II, AGHIA SOPHIA CHILDREN\\ S HOSPITAL; THIVON & LIVADIAS GR-11527 ATHENS; GREECE/ICH-Welfare; Centre for Study and Prevention of Child Abuse and Neglect / partener, Bulgaria/ South-West University “Neofit Rilski\”; SWU;/ partener, Greece/European Anti-Vi- olence Network; EAVN/ partener, Roth Maria/membru echipă, Rusu Dan Octavian/membru echipă, László Éva/membru echipă, Antal Imola/membru echipă
 • 2012-2013, Müller-Fabian Andrea, Pályaorientációs tanácsadás, Universitatea Debrecen, Institutul de Științe Sociale, SOCIOLOGIE, Dégi-László Csaba/membru echipă.
 • 2007-2010, Fabian Andrea, Incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi psihice severe, ACCESEGAL, 250.000 RON, PN II, Proiecte Complexe – PC, CNMP, Psihiatrie, Rebeleanu Adina/membru echipa, Roth Maria/membru echipa, Rusu Dan Octavian/membru echipa, Szabo Bela/ membru echipă, Antal Imola/membru echipă, Berszan Lidia/membru echipă, Dégi László-Csaba/membru echipă, Diaconescu Maria/membru echipă, INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU INSTRUMENTAŢIE ANALITICĂ DIN CLUJ-NAPOCA/partener, ȘCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT SANITAR BUCUREŞTI/SIAT S.A. DIN BUCUREȘTI/partener, UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA/UNIVERSITATEA

Projekt csapat tagja:

 • 2014-2015, Dir. Proiect Cristina Baciu, POSDRU 165/6.2/S/142913/Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile în 6 regiuni din România. Băican Eugen/membru echipă, Hărăguş Paul Teodor/membru echipă, Iovu Mihai/membru echipă, Müller-Fábián Andrea/membru echipă, Fundaţia pentru dezvoltarea activităţilor de ajutor mutual din 2014, România/FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE AJUTOR MUTUAL DIN ROMÂNIA/ partener , Landsbond der Christelijke Mutualiteiten/LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (LCM)- BELGIA/partener, Pactul Regional Nord-Vest de Ocupare şi Incluziune Socială/PACTUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ/ partener, Departamentul de Asistenta Socială/UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA/partener, World Vision România/WORLD VISION ROMANIA/partener
 • 2007-2010, Dir. proiect Maria Roth, Diagnosticul social al performanței școlare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenție validate prin cercetare, CNMP, ASISTENŢA SOCIALĂ, Voicu Corina Iulia/membru echipă, Barbovschi Monica/membru echipă, Nistor Laura/ membru echipa, Stănciulescu Elisabeta/membru echipă, Ciobris(cas.Porumb) Ecaterina-Maria/ membru echipă, Hărăguş (Cioca) Mihaela/membru echipă, Mezei Elemer/membru echipă, Ionescu Andrada-Dorothea/membru echipă, Benga Oana/membru echipă, Tincas Ioana/membru echipă, Popescu Livia/membru echipă, Rotariu Traian-Ioan/membru echipă, Rusu Dan Octavian/membru echipă, Szabó Béla/membru echipă, Iovu Mihai/membru echipă, Pantea Maria Carmen/membru echipă, Albert-Lőrincz Enikő/membru echipă, Antal Imola/membru echipă, Berszán Lidia/membru echipă, Dégi László-Csaba / membru echipă, Hărăguş Paul Teodor/membru echipă, Müller-Fabian Andrea/membru echipă, Faludi Cristina/membru echipă, Dávid-Kacsó Ágnes/membru echipă, Facultatea de fizică/UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI/ partener, Centrul de cercetare a relatiei parinti copii/UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA/ partener, Psihiatrie infantila/UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA/ partener , Catedra de Asistenţă socială/UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU/partener, CEMO/Alte instituții/ partener, CENTRUL DE RESURSE PENTRU ROMI (CRCR)/Alte instituţii/ partener
 • 2007-2010, Mureşan Cornelia, Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale și ideaționale asupra evoluțiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România în perspectiva comparativa internațională, altele naționale, POLITICI SOCIALE , Hărăguş (Cioca) Mihaela/membru echipă, Faludi Cristina/membru echipă, Popescu Livia/membru echipă, Rebeleanu Adina/membru echipă, Baciu Ana-Cristina/membru echipă, Neamţu Nicoleta-Chivuţa/membru echipă
 • 2007-2009, Dir. proiect Roth Maria, Child Rights Education Development- Moldova and Serbia (CREDMOS), altele internaționale, ASISTENŢĂ SOCIALĂ, Ionescu Andrada-Dorothea/membru echipă, Benga Oana/membru echipa, Telegdi Csetri Viorela/membru echipă, Iovu Mihai/membru echipă, Rusu Dan Octavian/membru echipă, Barbovschi Monica/membru echipă, Bodrogi (căs.Laszló) Éva/membru echipă, Ciobris (căs.Porumb) Ecaterina-Maria/membru echipă, Stănciulescu Elisabeta/membru echipă, Pantea Maria Carmen/membru echipă, Antal Imola/membru echipă, Comşa Mircea-Ioan/membru echipă, Müller-Fabian Andrea/membru echipă, științele educației/Freie Universitat; Berlin/partener, Dezvoltare Internatională/Universitatea din Amsterdam/partener, Departamentul de sociologie/Institute of Education at the University of London/partener, Studii culturale/Stockholms Universitet/partener, Sociologie/Universidad Complutense Madrid/partener, Psihologie/Univerzitet Union Belgrade/partener, Asistenţa socială/University Novi Sad/partener, Asistenţă socială /Universitatea Moldova din Chisinău/partener, Sociologie şi Asistenţă socială/Universitatea Al I. C. Iasi/partener