Enikő Albert-Lőrincz

Departament: Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

Titlu: Profesor Doctor Universitar

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 316

Email:e_albert_lorincz@socasis.ubbcluj.ro

Functia: Responsabil de masterul: Asistenţă socială pentru sănătate mentală;

BioInteresePredarePublicațiiProiecte

Dr. ALBERT-LŐRINCZ ENIKŐ, profesor la Catedra de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; psiholog, terapeut, supervizor. Este director de proiect sau membru în echipă al mai multor cercetări științifice privind comportamentul în sănătate, autor sau coautor la mai mult de 100 de publicații științifice. A scris șapte volume şi a editat doi.

 • psihologia sănătăţii
 • metode de lucru în grup (terapie, consiliere, trening etc.)
 • prevenţie în adicţii
 • Prevenţie, terapie şi reabilitare în adicţii (alcool, drog)
 • Metode de asistenţă socială: grup
 • Supervizarea asistării cazurilor
 • Consilierea în servicii sociale I
 • Consiliere în domeniul sănătăţii mentale
 • Conducere de doctorat
TitluCitat deAnul
Prevenirea dezadaptării școlare
E Albert-Lorincz, MI Carcea
Iași: Cermi, 47-51, 1998
51998
Particularities of doctor-patient communication, assessed in 6 Romanian outpatient clinics
EALE 12. Gasparik A I, Z. Abram
Acta Medica Marisiensis 58 (43), 166-168, 2012
42012
Particularities of doctor-patient communication, assessed in 6 Romanian outpatient clinics
A Gasparik, Z Abram, E Albert-Lőrincz, K Török
Acta Medica Marisiensis 58, 166-158, 2012
42012
A gyermekek társadalmi beilleszkedési nehézségeinek háttértényezői és a közösségi megelőzés megtervezése
E Albert-Lőrincz
Erdélyi Társadalom 1 (10), 23-37, 2012
32012
Particularităţile comunicării medic-pacient. Compararea rezultatelor unei evaluări din România cu date similare din Japonia şi Statele Unite ale Americii
AI Gáspárik, Z Abram, EA Lőrincz, D EDITH
Revista Română de Bioetică 7, 3, 2009
32009
ALBERT-LŐRINCZ Cs. Szimbólumokba rejtett közösségi reziliencia jegyek
E ALBERT-LŐRINCZ
Erdélyi Társadalom 1, 87-101, 2015
22015
Az egészséges életviteltől a drogfogyasztó magatartásig
E Albert-Lőrincz
Presa Universitară Clujeană, 2011
22011
Promovarea sănătăţii mintale şi supervizarea: condiţii de bază ale profesionalizării muncii asistenţilor sociali ín relaţia lor cu beneficiarii.
E Albert-Lőrincz
Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala 9 (2), 2010
22010
A drogfogyasztás prevenciója
E Albert-Lőrincz
Az integrált megelőzés elmélete és gyakorlata, Cluj, Ed. Presa Universitară …, 2009
22009
A szakma megélésének szimbólumai pályakezdő pedagógusoknál és segítő szakembereknél
E Albert-Lőrincz, C Lőrincz, EE Veress
Közoktatás, 2007
22007
Salus satis: az egyén és a közösség egészségvédelme
E Albert-Lőrincz
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2007
22007
A csoportokkal való munka módszertani kérdései
AL Enikő
Scientia, 2004
22004
Prevenirea dezadaptării şcolare
E ALBERT-LŐRINCZ, M CARCEA
CERMI Kiadó, 1998
21998
The Alpha Institute for Multicultural Studies. Experiences in connection with organizing community prevention in 38 schools from Harghita and Covasna counties
E ALBERT-LŐRINCZ
International Conference volume: Globalization, Intercultural Dialogue and …, 0
2
Smoking behavior and possible intervention method among Romanian adolescents
B Szabó, EA Lorincz, MA Lorincz, G Barna, K Bernáth, Z Abram
SGEM2014 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare …, 2014
12014
A drogfogyasztás prevenciója. Az integrált megelőzés elmélete és gyakorlata
E Albert-Lőrincz
Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2013
12013
Particularities of Doctor-Patient Communication, Assessed in 6 Romanian Ambulatory Practices.
GA Ildikó, Z Ábrám, AL Enikő, T Kinga
Acta Medica Marisiensis 58 (3), 2012
12012
Az egészséges életviteltől a drogfogyasztó magatartásig), Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár közösen a Loisir kiadóval
E Albert-Lőrincz
Budapest, 2011
12011
Promovarea sanatatii mintale si supervizarea: conditii de baza ale profesionalizarii mundi asistentilor sociali in relatia lor cu beneficiarii (Promoting Mental Health and …
E Albert-Lorincz
Revista de Asistenta Sociala, 65, 2010
12010
Az integrált megelőzés elmélete és gyakorlata
E Albert-Lőrincz
Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujană, 2009
12009
Vezi toate articolele

Granturi individuale sau burse postdoctorale:

 • Bursa individuală 2014-2016 (Scholarship Hu)

Membru al unei echipe de cercetare:

 • Roth Maria 2007: Diagnosticul social al performantei scolare prin scala sociala a succesului scolar si proiectarea unor metode de interventie validate prin cercetare
 • Rebeleanu Adina, 2005: Phoenix Tn- European Thematic on Health and Social Welfare Policy
 • Mureşan Cornelia 2003, Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România în perspectiva comparativa internatională
 • Szabo Bela 2008: Community Care Approach: A Strategy for Social Inclusion