Faculty
Search
Close this search box.

Accesează aici platforma de admitere la Școala Doctorală de Sociologie

admitere.ubbcluj.ro

CalendarCriteriiCoordonatoriLocuriÎnscriereExamenContact
Sesiunea iulie 2023  – înscrierea se face online, la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro

Documentele/actele scanate se încarcă online pe platforma de admitere până la data menţionată în calendar.
 • 10 – 14 iulie 2023 (până la ora 14:00): înscrierea candidaților online la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro
 • 17 – 21 iulie 2023: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere (vezi la tab-ul Examen)
 • 24 – 26 iulie 2023 (până la ora 14:00): confirmarea ocupării locurilor
 • 2 oct. 2023: înmatricularea candidaților admiși
Sesiunea septembrie 2023  – înscrierea se face online, la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro
Documentele/actele scanate se încarcă online pe platforma de admitere până la data menţionată în calendar.
 • 4 – 8 septembrie 2023 (până la ora 14:00): înscrierea candidaților online la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro
 • 11 – 15 septembrie 2023: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere (vezi la tab-ul Examen)
 • 18 – 20 septembrie 2023 (până la ora 14:00): confirmarea ocupării locurilor
 • 2 oct. 2023: înmatricularea candidaților admiși
În cazul candidaților Non-UE: Septembrie 2023
*Se așteaptă scrisorile de acceptare și rezultatele burselor MAE

 • Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
 • Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
 • Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
 • Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat  Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul universitar 2023-2024

Temele propuse de coordonatorii de doctorat acoperă fenomene sociale diverse, printr-o abordare atât teoretico-fundamentală, dar și aplicativ-intervențională. Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő (în cotutelă) Tematică: Problematica drogurilor din perspectiva socială; Sănătatea şi boala in context social; Educația și problemele specifice ale școlilor; Adaptarea socială și școlară. Prof. dr. abil. Chiribucă Dan Tematică: Sociologia comunicării și mass media; Impactul social al tehnologiei informațiilor și comunicării. Prof. dr. abil. Comșa Mircea Tematică: Studii electorale; Metodologia anchetei și analiza comportamentului electoral; Estimarea impactului dezirabilității sociale. Statistică și data mining. Prof. dr. abil. Culic Irina Tematica: globalizare; tehnologie; sociologia statului; epistemologie socială; sociologie istorică; inegalitate socială etc. Prof. dr. Roth Maria (în cotutelă) Tematica: Grupuri marginalizate și discriminare (copii, tineri, romi, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persone cu boli cronice). Evaluarea serviciilor sociale destinate persoanelor din grupurile dezavantajate. Prof. dr.  abil. Mureșan Cornelia (în cotutelă) Teme: Demografia familiei, Cercetarea cursului vieții. Tematică: Relații între generații și relații de gen; Parcursuri sociale și traiectorii: familie și rezidență, educație și muncă,  infracțiune și recidivă, etc. Prof. dr. abil. Dégi László Csaba Tematica: Sănătatea şi boala în context social; Asistența psihosocială în oncologie; Prevenirea bolilor neoplazice; Cancerul și munca. Prof. dr. abil. Veres Valér Tematica: Populație, structură socială și identitate                                            Subteme : I. Structură socială și identitate etnonațională, relațiile intergrup II. Fenomene demografice, motivele și consecințele scăderii numărului populației III. Transformare și dezvoltare socială; studiul situației tinerilor Pentru participare la admitere candidatul va depune un proiect de cercetare pe tema propusă de candidat, cu următoarele elemente obligatorii:titlul proiectului de cercetare, descrierea temei de cercetare, ipoteze și/sau întrebări de cercetare, referințele cu care tema intră în dialog; conceptele și teoriile de bază sau care dorește să  comenteze critic; sursele empirice pe care va fi bazată teza, metodologia cercetării: descrierea concisă a metodei, elementele, metodele principale, cercetări similare, bibliografie inițială) Pentru examenul scris, candidatul trebuie să aleagă o subtemă, cu bibliografia aferentă. Conf. dr. abil. Mihai–Bogdan Iovu Tematica: Abuzul și neglijarea copiilor; Drepturile copiilor; Formarea asistenților sociali; Politici educaționale pentru învățământul superior Prof. dr. abil. Maria-Carmen Pantea Tematica: Studii de tineret. Sociologia muncii și angajării [1] Volumele pot fi consultate la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Numărul de locuri pentru Admiterea 2023-2024:
Conducător doctorat Locuri bugetate cu bursă Locuri bugetate fără bursă Locuri non-Ue cu taxă
Prof. univ. dr. Carmen Maria Pantea      
Prof. univ. dr. Irina Culic 1    
Prof. Univ. dr. Dégi László Csaba     2
Prof. univ. dr. Mircea Comșa   2  
Prof. univ. dr. Veres Valér   1  
Conf. Univ. dr. Mihai Bogdan-Iovu 1 1  
Prof. univ. dr. Dan Chiribucă   1 3
Prof. univ. dr. Roth Maria      
Total 2 5 5
 
 

Înscrierea la concursul de admitere 2023 se realizează începând cu data de 10 iulie 2023 pe platforma Admitere2023.ubbcluj.ro

Actele necesare la înscriere

Taxa de procesare (50 RON) şi înscriere (300 RON) la concursul de admitere 2023 se achită conform instrucţiunilor precizate aici. Scutire taxă admitere – OM 4017 din 6 iulie 2018

Rezultate admitere școala doctorală iulie 2023

Iulie 2023:
 • 17 iulie, ora 9:00 – examen scris; ora 12:00 – examen oral, sala 317
 • 18 iulie, ora 10:00 – examen oral pentru comisia formată din Prof. univ. dr. Maria Pantea, Conf. univ. dr. Mihai-Bogdan Iovu, Prof. univ. dr. Dégi László Csaba, sala 317

Septembrie 2023: 

 • 12 septembrie, ora 9:00 examen scris; ora 12:00 examen oral, sala 317
Componența comisiilor de admitere:
 • Comisia 1:
Prof. univ. dr. Chiribucă Dan Prof. univ. dr. Veres Valér Conf. univ. dr. Iovu Mihai-Bogdan
 • Comisia 2:
Prof. univ. dr. Dégi László Csaba Conf. univ. dr. Iovu Mihai-Bogdan Prof. univ. dr. Pantea Maria
 • Comisia 3:
Prof. univ. dr. Culic Irina Prof. univ. dr. Comșa Mircea Prof. univ. Dan Chiribucă
 • Comisia 4:
Prof. univ. dr. Roth Maria Prof. univ. dr. Veres Valér Prof. unic. dr. Popescu Livia
 • Comisia de contestații:
Președinte comisie: Prof. univ. dr. Petru Iluț Prof. univ. dr. Mureșan Cornelia Prof. univ. dr. Horváth István

dr. Savu Veronica - referent Școala doctorală
E-mail: veronica.savu@ubbcluj.ro
Telefon: 0763.563.833

Accessibility Toolbar

Faculty of Sociology and Social Work