Faculty
Search
Close this search box.

Admitere 2023

Licență

Ce vei învăța la noi

diversitate și incluziune
egalitate șanse
comunicare
teorii sociale
metodologie cantitativă și calitativă
cercetare de teren
dezvoltare personală
intervenție în asistență socială

Vei învăța cu

Hai să ne cunoști îndeaproape​

Îți oferim următoarele programe de studii universitare:

Vrei să explorezi fascinanta lume a culturilor umane, înțelegând în același timp structurile sociale, relațiile de putere și inegalitățile care le modelează? Vrei să descoperi modul în care oamenii construiesc sensuri, genuri, valori și identități în cadrul diferitelor societăți? Atunci Antropologia este domeniul de studiu potrivit pentru tine. Studiind Antropologia, vei explora ritualuri, simboluri, practici culturale și relații sociale. Vei învăța să analizezi interacțiunile umane în contextul sistemelor de clasă, rasă și etnicitate, dezvoltând abilități critice și de cercetare. Cu o diplomă în Antropologie, vei dobândi instrumentele necesare pentru a înțelege complexitatea și potențialul de schimbare al societății umane, contribuind la lupta pentru egalitate și emancipare în comunitățile din întreaga lume.

Cariere posibile: Expert local, Asistent cercetare, Specialist marketing, Consilier administrație publică, Producător film documentar, Mediator social, Consultant în diversitate culturală, Profesor

Vrei să înțelegi relațiile și dinamicile complexe care animează societatea în care trăiești? Ești interesat să explorezi modul în care structurile sociale, instituțiile și experiențele individuale interacționează și se modelează reciproc?  Atunci Sociologia este domeniul de studiu potrivit pentru tine. Studiind Sociologia vei avea oportunitatea să analizezi și să înțelegi lumea socială, cu atenția îndreptată înspre diversitate culturală, inegalități  și transformări economice, sociale și politice. Vei învăța să gândești critic și sistematic problemele sociale care ne afectează pe toți și vei obține o înțelegere mai profundă a modului în care societatea este construită. Cu o diplomă în Sociologie vei avea instrumentele necesare pentru a genera schimbări pozitive în viața ta și a comunității din care faci parte.

Cariere posibile: Analist date, Cercetător UX, Analist business, Manager proiect, Asistent cercetare, Planificator urban, Consultant în politică publică, Profesor

Vrei să înțelegi mai bine dinamicile de muncă și practicile din organizații? Ești pasionat de oameni, management, comunicare și schimbare organizațională? Atunci Resurse Umane este domeniul de studiu potrivit pentru tine. Studiind Resurse Umane vei avea oportunitatea de a contribui semnificativ la construirea și menținerea unor medii incluzive și creative de muncă. Vei învăța să gândești critic și inovator asupra organizațiilor, muncii, economiei, managementului, psihologiei umane, legislației și drepturilor angajaților. Cu o diplomă în Resurse Umane vei avea instrumentele necesare pentru a facilita procesele de schimbare și învățare organizațională, a participa la luarea de decizii și a mijloci succesul, performanța și bunăstarea indivizilor și a organizațiilor.

Cariere posibile: Specialist recrutare, Analist date, Specialist procese administrative, Consultant HR, Analist business, Trainer dezvoltare organizațională, Consilier orientare în carieră, Specialist în managementul performanței

Vrei să ajuți oamenii și să schimbi în bine comunitatea din care faci parte? Ești interesat să explorezi probleme sociale complexe care influențează viața și bunăstarea oamenilor? Atunci Asistența Socială este domeniul de studiu potrivit pentru tine. Studiind Asistență Socială vei avea posibilitatea de a lucra cu indivizi, familii și comunități care au nevoie de tine. Gândirea critică și empatia pe care le vei dobândi îți vor permite să intervii în soluționarea unor probleme sociale precum excluziunea, abuzul, sărăcia și discriminarea. Cu o diplomă în Asistență Socială vei avea instrumentele necesare pentru a genera un impact pozitiv în lume și a produce schimbări durabile in viețile celor vulnerabili.

Cariere posibile: Asistent social, Asistent social cu competență în sănătate mintală, Consilier de probațiune, Inspector social, Consilier în domeniul adicțiilor, Cercetător în asistență socială, Formator și facilitator, Consilier școlar

Vrei să ajuți oamenii și să schimbi în bine comunitatea din care faci parte? Ești interesat să explorezi probleme sociale complexe care influențează viața și bunăstarea oamenilor? Atunci Asistența Socială este domeniul de studiu potrivit pentru tine. Studiind Asistență Socială vei avea posibilitatea de a lucra cu indivizi, familii și comunități care au nevoie de tine. Gândirea critică și empatia pe care le vei dobândi îți vor permite să intervii în soluționarea unor probleme sociale precum excluziunea, abuzul, sărăcia și discriminarea. Cu o diplomă în Asistență Socială vei avea instrumentele necesare pentru a genera un impact pozitiv în lume și a produce schimbări durabile in viețile celor vulnerabili.

Cariere posibile: Asistent social, Asistent social cu competență în sănătate mintală, Consilier de probațiune, Inspector social, Consilier în domeniul adicțiilor, Cercetător în asistență socială, Formator și facilitator, Consilier școlar

Vezi ce spun absolvenții noștri

Vezi ce fac absolvenții noștri

0 %
lucrează în tehnologia informației
0 %
lucrează în corporații
0 %
și-au găsit job la maxim 6 luni de la absolvire
0 %
ar alege tot FSAS
0 %
consideră relevante pentru profesia lor cunoștințele din facultate

*datele au fost preluate din ancheta „Alumni FSAS” realizată în 2023, la n. 307 

1. Verifici calendarul de admitere​

10 – 14 iulie (în 14 iulie, până la ora 16:00) – înscrierea online pe admitere.ubbcluj.ro 

17 iulie – publicarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere pe site-ul facultăţii

17 – 20 iulie (în 20 iulie, până la ora 16:00) – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.

 17 – 20 iulie (în 20 iulie, până la ora 16:00) – depunerea cererii de redistribuire

21 iulie – publicarea rezultatelor după redistribuire pe platoforma 

21 – 24 iulie (în 24 iulie, până la ora 16:00) – confirmarea locului obținut după redistribuire online pe admitere.ubbcluj.ro 

27 iulie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși

Dacă rămân locuri neconfirmate, se organizează un nou concurs de admitere în septembrie 2023.

04 – 07 septembrie (în 7 septembrie până la ora 16:00) – înscrierea online pe admitere.ubbcluj.ro

11 septembrie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere

11 – 13 septembrie (în 13 septembrie, până la ora 16:00) – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.

15 septembrie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși

3. Vezi locurile disponibile​

Domeniul sociologie

Linia Română

Specializarea

Buget

Taxă

Sociologie

10

78

Sociologie – Rural

1

 

Sociologie – Etnici

1

 

Resurse Umane

6

30

Resurse Umane – Rural

2

 

Resurse Umane – Etnici

2

 

Antropologie

13

28

Antropologie – Rural

1

 

Linia Maghiară

Specializarea Buget Taxă
Sociologie 6 22
Resurse Umane 8 20
Antropologie 1 21

Domeniul Asistenţă Socială

Linia Română

Specializarea Buget Taxă
Asistenţă Socială 4 53
Asistenţă Socială – Rural 2  
Asistenţă Socială – Etnici 2  
Asistență Socială – Reșița 0 37
Asistenţă Socială ID   64

Linia Maghiară

Specializarea Buget Taxă
Asistenţă Socială 1 34
Asistenţă Socială ID   25
 *locuri bugetate pentru candidaţii de etnie romă sunt alocate pe UBB
 *locuri bugetate pentru candidaţii proveniți din case de copii/centre de plasament sunt alocate pe UBB
 *locuri bugetate pentru candidaţii cu nevoi educaționale speciale (PH) sunt alocate pe UBB

5. Pregătește-ți documentele

 1. Fișă tip de înscriere semnată – se generează în platforma de înscriere
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (față/verso)
 3. Certificatul de naştere
 4. Cartea de identitate
 5. Adeverinţă medicală tip; cu menţiunea apt pentru facultate.
 6. Scrisoare de motivaţie (probă de concurs obligatorie)
 7. Actul care dovedește scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul
 8. Două fotografii color: 3cm/4cm – se vor depune la secretariat la începutul anului universitar
 9. Cerere pentru înscriere pentru candidaţii de etnie romă

Actele trebuie scanate și trimise în format PDF.

În vederea înscrierii la facultate, candidații de etnie romă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizații legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul face parte din etnia romilor și nu faptul că acesta este membru al organizației în cauză.

2. Criteriile de selecție

Admiterea este comună pentru toate specializările şi constă din două probe:

 • Media de bacalaureat – 100% din media finală de admitere
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va primi calificativul „admis” sau „respins”


Baremul de evaluare al scrisorii de motivație

Criterii de departajare la medii egale la admitere sunt notele de la două probe de bacalaureat dintre următoarele discipline:  Matematică, Informatică,  Economie, Filozofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie (la alegerea candidatului).

Pentru locurile cu taxă:

 • Media examenului de licenţă – 100% din media finală de admitere
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Pentru locurile bugetate (în cazul în care a absolvit o altă facultate la taxă)

 • Media examenului de bacalaureat – 100% din media finală de admitere
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza internaţională a Olimpiadelor şcolare:

 • Media de admitere va fi 10,00
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani
premiile I,II,III, la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la următoarele discipline: Matematică, Informatică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie.

 • Media de admitere va fi nota de la bacalaureat în proporţie de 25% şi nota 10.00 în proporţie 75%
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”


Candidaţii care în ultimii 4 ani, au obținut mențiune sau care au participat la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la disciplinele menţionate mai sus:

 • Media de admitere va fi nota de la bacalaureat în proporţie de 50% şi nota 10.00 în proporţie de 50%
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Candidații care au participat la concursul „Olimpiada Voluntarilor”, organizat de facultatea noastră, vor avea următoarele facilități:

Candidaţii care au obţinut premiile I,II,II la acest concurs vor avea media de admitere:

 • Media de bacalaureat în proporţie de 50% şi nota 10.00 în proporţie 50%
 • Scrisoarea de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Candidaţii care au obţinut menţiune la acest concurs vor avea media de admitere:

 • Media de bacalaureat în proporţie de 75% şi nota 10.00 în proporţie 25%
 • Scrisoarea de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

4. Taxe

200 lei

Include taxa de procesare 50 RON şi taxa de admitere de 150 RON.

Se achită online  prin platforma de înscriere. Achitând această taxă vă puteți alege toate specializările în ordinea preferințelor. Dacă optați pentru două linii de studiu (linia română și linia maghiară) va trebui să achitați două taxe de înscriere. Taxa de procesare este obligatorie și nereturnabilă.

3.000 RON/an

La confirmarea locului se achită prima rată de 750 RON sau se poate achita integral (în acest caz se beneficiază de o reducere de 10%).

Modalităţi de plată:

 • online pe platforma de admitere

Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând pe platformă o copie scanată după acest act (adeverinţă că unul din părinți e cadru didactic, adeverință că provine din centru de plasament, certificate de deces al ambilor părinți, certificat de încadrare ca persoană cu handicap, etc.).

De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Gata! Ești pregătit să trimiți aplicația.

icons8-double_tick-1@2x.png
Te-ai hotărât deja?
Aplicațiile se realizează exclusiv pe platforma oficială a UBB-ului. Nu uita să îți verifici documentele înainte!

Cum funcționează procesul de admitere?

Urmează ghidul de mai jos pentru a te pregăti pentru admitere.

Important

Confirmarea locului se poate realiza până în data de 13 septembrie 2023 orele 16:00.

Înscrierea la concursul de admitere sesiunea septembrie 2023 se realizează online, în perioada 4 – 7 septembrie (în 07 septembrie, până la ora 16:00), pe platforma admitere.ubbcluj.ro. În perioada admiterii se oferă suport tehnic la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială (B-dul 21 Decembrie, nr. 128, intrarea de pe str. Anghel Saligny) între orele 9:00 şi 15:00, sala 6, parter.

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2022-2023, conform OM nr. 3102 din 08.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, aprobat în baza Hotărârii Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 31 din 14.03.2022, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Dacă întâmpini dificultăți, îți stăm la dispozitie pe urmatoarele canale:

Accessibility Toolbar

Faculty of Sociology and Social Work