S2: Procesul medierii şi tipuri de mediere: medierea victimă – infractor

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9114
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs opţional, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

dr. Corneliu  I. Loghin

CURS

 • Prezentare tematică, scopuri, obiective, cerinţe minimale
 • Comunicare în managementul de stări şi situaii de tip con
 • Stări ale non-acordului, stări şi situaţii de tip conflictual în spaţiul social
 • Management de conflict – teorie şi analiză
 • Sisteme conceptuale de justiţie/management de conflict
 • Metode alternative de administrare şi soluţionare de conflicte de baza şi hibrid
 • Medierea conflictelor – particularizări în asistarea conflictelor din cadrul relaţiilor de familie şi a celor de tip victimă/persoană prejudiciată–infractor/făptuitor
 • Norme naţionale şi internaţionale de reglementare în domeniul metodelor alternative de administrare şi soluţionare a conflictelor
 • Modele restaurative de răspuns social

 

 

SEMINAR

 • Prezentare tematică de seminar, a modului de desfăşurare şi evaluare, a bibliografiei
 • Comunicare în managementul de stări şi situaţii de tip conflictual de tip restaurativ i alternativ
 • Stări ale non-acordului, stări şi situaţii de tip conflictual în spaţiul social
 • Management de conflict – teorie şi analiză
 • Sisteme conceptuale de justiţie/management de conflict
 • Metode alternative de administrare şi soluţionare de conflicte de baza şi hibrid
 • Medierea conflictelor – particularizări în asistarea conflictelor din cadrul relaţiilor de familie şi a celor de tip victimă/persoană prejudiciată –infractor/făptuitor
 • Norme naţionale şi internaţionale de reglementare în domeniul metodelor alternative de administrare şi soluţionare a conflictelor
 • Modele restaurative de răspuns social
 • Prezentare a proiectelor realizate de studenți

 

 

Bibliografie curs:

– suport curs
– Loghin, C., 2016, Conflicte – metode alternative de administrare și soluționare, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iași
– Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu modificările şi completările ulterioare (Legea 370/2009 şi 115/2012)
– Standard ocupaţional Mediere
– ROF Consiliu de mediere
– Standardul de formare a mediatorului
– Cod de etica şi deontologie profesională a mediatorului de conflicte
– Codul mediatorului european
– Recomandări ale CE
– Ghid de mediere pentru magistraţi
Abric, Jean-Claude, 2002, Psihologia comunicării., Ed. Polirom, Psihologie, Bucureşti;
Docherty, Jayne Seminare 2005, Strategic Negotiation, Negotiating During Turbulent Times, The Little Book of Justice & Peacemaking, Good Books, Intercourse, PA, SUA;
Edelman, Joel, Crain, Mary Beth, 1994, The Tao of Negotiation, Harper Collins Publishers, New York , SUA
Fells, Ray, Effective Negotiation: From Research to Results, Cambridge Univesity Press, www.cambridge.org;
Fisher, Roger and Ury, William 1983, Getting toYes. Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin Books, NY, SUA;
Fisher, Roger; Ury, William, Getting to Yes, Penguin Book, Second Edition, 1999
Floyd, Kory, 2013, Comunicarea interpersonala, Editura Polirom, Psihologie, Iaşi;
Gelfand, Michele. J., Fulmer, Ashley, Severance, Laura, Zedeck, Sheldon Ed., 2011, The Psychology of Negotiation and Madiation, Apa Handbooks in Psychology, Washington DC, SUA;
Goldberg, Stephen B., Sander, Frank E.A., Rogers, Nancy H., 1999, Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes, Aspen Law & Business, Aspen Publishers, NY, SUA;
Hofstede, Geert, Cultures and Organisations. Software of the Mind, McGraw-Hill Company, London, 1991
Lederach, John Paul, 2003, Conflict Transformation, The Little Books of Justice & Peacemaking, Good Books, Intercourse, PA, SUA;
Leigh, Thomson, 2006/2007, Mintea si inima negociatorului. Manual complet de negociere, Editura Meteor Press,
Liebmann, Marian, Kingsley, Jessica – editors, Mediation in context, 2000, London and Philadelphia, United Kingdom, London;
Maslow, Abraham, 1954, Motivation and personality, Harper, New York;
Mayer, Bernard, 2000, Communication, The Dinamics of Conflict Resolution, A Practitioner’s Guide, Jossey-Bass, USA;
Mayer, Bernard, 2000, The Dynamics of Conflict Resolution, A Practitioner’s Guide, Jossey-Bass, A Wiley Company, John Wiley & Sons Inc. San Francisco, CA, USA;
Mcquail, Denis, 1999, Comunicarea, Institutul European, Iai;
Mitchell, Rex C., 2010, Introduction to Conflict Management, California State Univesity, Northridge;
Pânioara, Ion-Ovidiu, 2004, Comunicarea eficientă, Metode de interacţiune educaţională, Ed. Polirom, Ştiintele Educaţiei, Bucureşti;
Prutianu, Ştefan, 2008, Tratat de comunicare i negociere în afaceri, Ed. Polirom Iaşi;
Rosenberg, Marshall B. , 1999, Nonviolent Communication, A Language of Compassion, Puddle Dancer Press, DelMar, CA, USA;
Schirach, Lisa , 2004, Strategic Peacebuilding, The Little Book of Justice & Peacebuilding, Good Books, Intercourse, PA, SUA;
Schiaucu, V., Canton, R., (coordonatori), 2008), Manualul de probaţiune, EuroStandard, Bucureşti 
Şoitu, Laurenţiu, 2001, Pedagogia comunicării, Psiho-Pedagogie, Iaşi, Institutul European;
Souza Briggs, Xavier de, 2003, We Are All Negociators Now: An Introduction to Negotiating in Community Problem
Thompson, Leigh, 2006, Negocierea şi inima negociatorului – Manual complet de negociere, Meteor Press, Bucureşti;
Tubbs, Stewart L., Conflict Management, Mc. Graw Hill Companies, 2007
Umbreit, Mark S., 1995, Mediation Interpersonal Conflicts: A Pathway to Peace, Center for Restorative Justice and Mediation, School of Social Work, University of Minnesota, CPI Publishing, St. Paul SUA;
Watzlawic, Paul, Jackson, Don J., 1972, “Une logique de la comunication”, Paris, Editure du Senil ;
Zartman, L.W., Berman, M.R., 1982, The Practical Negotiator, New Haven: Yale University Press;

Bibliografie seminar:

– suport curs
– Loghin, C., 2016, Conflicte – metode alternative de administrare si solutionare, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
– Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu modificările şi completările ulterioare (Legea 370/2009 şi 115/2012)
– Standard ocupaţional Mediere
– ROF Consiliu de mediere
– Standardul de formare a mediatorului
– Cod de etica şi deontologie profesională a mediatorului de conflicte
– Codul mediatorului european
– Recomandari ale CE
– Ghid de mediere pentru magistraţi
Abric, Jean-Claude, 2002, Psihologia comunicării., Ed. Polirom, Psihologie, Bucureşti;
Docherty, Jayne Seminare 2005, Strategic Negotiation, Negotiating During Turbulent Times, The Little Book of Justice & Peacemaking, Good Books, Intercourse, PA, SUA;
Edelman, Joel, Crain, Mary Beth, 1994, The Tao of Negotiation, Harper Collins Publishers, New York , SUA
Fells, Ray, Effective Negotiation: From Research to Results, Cambridge Univesity Press, www.cambridge.org;
Fisher, Roger and Ury, William 1983, Getting toYes. Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin Books, NY, SUA;
Fisher, Roger; Ury, William, Getting to Yes, Penguin Book, Second Edition, 1999
Floyd, Kory, 2013, Comunicarea interpersonala, Editura Polirom, Psihologie, Iaşi;
Gelfand, Michele. J., Fulmer, Ashley, Severance, Laura, Zedeck, Sheldon Ed., 2011, The Psychology of Negotiation and Madiation, Apa Handbooks in Psychology, Washington DC, SUA;
Goldberg, Stephen B., Sander, Frank E.A., Rogers, Nancy H., 1999, Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes, Aspen Law & Business, Aspen Publishers, NY, SUA;
Hofstede, Geert, Cultures and Organisations. Software of the Mind, McGraw-Hill Company, London, 1991
Lederach, John Paul, 2003, Conflict Transformation, The Little Books of Justice & Peacemaking, Good Books, Intercourse, PA, SUA;
Leigh, Thomson, 2006/2007, Mintea si inima negociatorului. Manual complet de negociere, Editura Meteor Press,
Liebmann, Marian, Kingsley, Jessica – editors, Mediation in context, 2000, London and Philadelphia, United Kingdom, London;
Maslow, Abraham, 1954, Motivation and personality, Harper, New York;
Mayer, Bernard, 2000, Communication, The Dinamics of Conflict Resolution, A Practitioner’s Guide, Jossey-Bass, USA;
Mayer, Bernard, 2000, The Dynamics of Conflict Resolution, A Practitioner’s Guide, Jossey-Bass, A Wiley Company, John Wiley & Sons Inc. San Francisco, CA, USA;
Mcquail, Denis, 1999, Comunicarea, Institutul European, Iaşi;
Mitchell, Rex C., 2010, Introduction to Conflict Management, California State Univesity, Northridge;
Pânioara, Ion-Ovidiu, 2004, Comunicarea eficientă, Metode de interacţiune educaţională, Ed. Polirom, Ştiintele Educaţiei, Bucureşti;
Prutianu, tefan, 2008, Tratat de comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Polirom Iaşi;
Rosenberg, Marshall B. , 1999, Nonviolent Communication, A Language of Compassion, Puddle Dancer Press, DelMar, CA, USA;
Schirach, Lisa , 2004, Strategic Peacebuilding, The Little Book of Justice & Peacebuilding, Good Books, Intercourse, PA, SUA;
Schiaucu, V., Canton, R., (coordonatori), 2008), Manualul de probaiune, EuroStandard, Bucureti
Şoitu, Laurenţiu, 2001, Pedagogia comunicării, Psiho-Pedagogie, Iaşi, Institutul European;
Souza Briggs, Xavier de, 2003, We Are All Negociators Now: An Introduction to Negotiating in Community Problem
Thompson, Leigh, 2006, Negocierea i inima negociatorului – Manual complet de negociere, Meteor Press, Bucureşti;
Tubbs, Stewart L., Conflict Management, Mc. Graw Hill Companies, 2007
Umbreit, Mark S., 1995, Mediation Interpersonal Conflicts: A Pathway to Peace, Center for Restorative Justice and Mediation, School of Social Work, University of Minnesota, CPI Publishing, St. Paul SUA;
Watzlawic, Paul, Jackson, Don J., 1972, “Une logique de la comunication”, Paris, Editure du Senil ;
Zartman, L.W., Berman, M.R., 1982, The Practical Negotiator, New Haven: Yale University Press;

CURS

 

Metode de evaluare

 • 55 % – examen scris final cu temă dată, unică şi acoperind tematica de curs

Criterii de evaluare:

 • nivelul de înţelegere, modul de utilizare şi de integrare a conceptelor şi valorilor specifice, organizarea susţinerilor, capacitatea de analiză şi sinteză, nivelul de calitate şi originalitate al contribuţiei personale, calitatea şi modul de utilizare a surselor bibliografice, claritatea şi coerenţa exprimării

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 30% – realizarea unui referat/proiect cu tema la alegerea studenţilor, dintr-un pachet de teme propuse
 • 10% – monitorizarea şi evaluarea calităţii participării la activităţile de seminar
 • 5% – participarea activă la activităţile de seminar

Criterii de evaluare

 • nivelul de înţelegere, modul de utilizare şi de integrare a conceptelor şi valorilor specifice, organizarea susţinerilor, capacitatea de analiză şi sinteză, nivelul de calitate şi originalitate al contribuţiei personale, calitatea şi modul de utilizare a surselor bibliografice, claritatea şi coerenţa exprimării

Obiective generale

 • Dezvoltarea de competenţe de bază din domeniile justiţiei restaurative şi a metodelor alternative de management a conflictelor

Obiective specifice

a. obiective cognitive

 • prezentarea, explicarea şi familiarizarea studenţilor cu concepte, valori, principii, bune practici specifice justiţiei restaurative şi metodelor alternative de management a conflictelor
 • prezentarea, explicareaşi familiarizarea studenţilor cu măsuri de răspuns social, metode, modele de procese şi instrumente de management a conflictelor specifice justiţiei restaurative şi metodelor alternative
 • înţelegerea importanţei abordărilor de tip restaurativ şi alternativ în asistarea persoanelor aflate în stări şi situaţii speciale (făptuitori, victime, alte persoane prejudiciate şi/sau interesate, având sau nu roluri sau nevoi speciale) a căror apariţie este determinată sau legată de implicarea acestora în stări sau situţaii de tip conflictual

b. obiective procedurale

 • înţelegerea relativizată a stărilor şi situaţiilor de tip conflictual în care pot fi aplicate măsuri de răspuns social de tip restaurativ şi metode alternative de management a conflictelor
 • alegerea inventarului de măsuri, metode, modele, instrumente de management a conflictelor de tip restaurativ şi alternativ ce pot fi utilizate în scopul asistării pe caz
 • aplicarea de măsuri, modele, instrumente în managementul de stări şi situaţii de tip conflictual prin abordări de tip restaurativ şi prin metode alternative
 • monitorizarea, evaluarea şi realizarea de adaptări necesare proceselor de management de conflict realizat prin abordări de tip restaurativ şi alternativ

c. obiective atitudinale

 • înţelegerea şi managementul stărilor şi situaţiilor de tip conflictual prin prisma valorilor şi principiilor de bază şi generale specifice domeniilor justiţiei restaurative şi metodelor alternative
 • dezvoltarea de atitudini proactive fundamentate pe valori, principii şi bune practici specifice domeniilor justiţiei restaurative şi metodelor alternative de management al stărilor şi situaţiilor de tip conflictual