Facultate
Caută
Close this search box.

Despre

Facultatea oferă specializări în domeniul Sociologiei, Antropologiei și Asistenţei Sociale. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză şi primesc studenţi internaţionali.

Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării interactive şi a colaborării dintre profesori şi studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie socială.

Absolvenţii noştri lucrează drept experţi-consultanţi la departamentele de marketing şi resurse umane ale unor instituţii publice şi private, cercetători la institute de sondare a opiniei publice, analiști sociali, demografi, asistenţi sociali, consilieri şcolari, profesori în învăţământul universitar şi preuniversitar.

Informații generale

Misiune și viziune

Misiune

Misiunea noastră este aceea de a oferi studenților acces la educație integrativa care să îi pregătească să analizeze, să înțeleagă, și să influențeze pozitiv societatea. Promovăm gândirea critică, justiția socială, empatia și schimbarea în bine prin metode de predare și cercetare inovatoare.  

Viziune

Viziunea noastră este să fim un centru de excelență pentru educarea si formarea următoarelor generații de profesioniști în Antropologie, Resurse Umane, Sociologie și Asistență Socială. Suntem o comunitate incluzivă și dinamică formată din studenți, profesori, absolvenți si parteneri, care colaborează pentru a genera schimbare și a avea un impact pozitiv asupra lumii.  

Valori

Excelență academică

Ne angajăm să oferim o educație de calitate și să promovăm o cultură a învățării și îmbunătățirii continue.  

Diversitate și incluziune

Prețuim echitatea și încurajam perspectivele tuturor membrilor comunității noastre.   

Inovație și creativitate

Stimulăm gândirea creative și capacitatea de inovare, ca surse fundamentale de transformare, creștere și bunăstare a indivizilor și societății.

Responsabilitate socială

Ne dedicam promovării justiției sociale și producerii unui impact pozitiv in societate prin cercetare, predare și implicarea in comunitate.  

Relații internationale

Facultatea oferă specializări în domeniul Sociologiei, Antropologiei și Asistenţei Sociale. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză şi primesc studenţi internaţionali.

Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării interactive şi a colaborării dintre profesori şi studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie socială.

Absolvenţii noştri lucrează drept experţi-consultanţi la departamentele de marketing şi resurse umane ale unor instituţii publice şi private, cercetători la institute de sondare a opiniei publice, jurnalişti, asistenţi sociali, consilieri şcolari, profesori în învăţământul universitar şi preuniversitar.

“We become what we behold. We shape our tools, and thereafter our tools shape us.”
Marshall McLuhan

Asigurarea calității

La Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (FSAS), ne angajăm să oferim un proces de predare de excepție, astfel încât studenții noștri să dezvolte abilitățile esențiale pentru gândirea critică și pentru a excela în viitoarea lor carieră în domeniul sociologiei și asistenței sociale.

Partnerii noștri

În efortul nostru de a oferi programe de studiu de calitate, care să răspundă nevoilor sociale și profesionale în continuă schimbare, colaborăm cu parteneri din mediul privat, public și ONG-uri

Implicarea în comunitate

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială se implică activ în viața comunității prin diferite proiecte demerate fie la nivel de facultate fi în parteneriat cu ONG-uri, parteneri privați sau instituții publice. Prin programe dedicate grupurilor dezavantajate și sprijinul acordat refugiaților, încercăm să contribuim la crearea unui mediu mai echitabil și incluziv. De asemenea, prin cercetarea aplicată furnizeazăm soluții concrete pentru problemele sociale locale.

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială