Facultate
Caută
Close this search box.

Accesează aici platforma de admitere la Școala Doctorală de Sociologie

admitere.ubbcluj.ro

CalendarCriteriiCoordonatoriLocuriÎnscriereExamenContact
Sesiunea iulie 2024  – înscrierea se face online, la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro

Documentele/actele scanate se încarcă online pe platforma de admitere până la data menţionată în calendar.
Calendar de admitere 2024 pentru candidații – cetăţeni din România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană, cetățenii Britanici și membri ai familiilor acestora ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeana și din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01 și români de pretutindeni:

 

 • 15 – 19 iulie 2024 (până la ora 14:00): înscrierea candidaților online la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro
 • 22 – 26 iulie 2024: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere (vezi la tab-ul Examen)
 • 26 – 30 iulie 2024 (până la ora 14:00): confirmarea ocupării locurilor
 • 31 iulie 2024: afișarea rezultatelor finale, la școlile doctorale, sesiunea iulie
 • 30 septembrie 2024: înmatricularea candidaților admiși
 

Sesiunea septembrie 2024  – înscrierea se face online, la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro

Documentele/actele scanate se încarcă online pe platforma de admitere până la data menţionată în calendar.
 
În cazul candidaților Non-UE: Septembrie 2024
*Se așteaptă scrisorile de acceptare și rezultatele burselor MAE
 • 15 martie – 17 iunie 2024: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii
 • 4 – 9 septembrie 2024 (până la ora 14:00): înscrierea candidaților online la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro
 • 10 – 16 septembrie 2024: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere (vezi la tab-ul Examen)
 • 16 – 19 septembrie 2024 (până la ora 14:00): confirmarea ocupării locurilor
 • 24 septembrie 2024: afișarea rezultatelor 
 • 30 septembrie 2024: înmatricularea candidaților admiși

Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunile iulie și septembrie 2024

 • Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
 • Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
 • Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
 • Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Regulamentului Universitatii Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat

Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul universitar 2024-2025

 

Temele propuse de coordonatorii de doctorat acoperă fenomene sociale diverse, printr-o abordare atât teoretico-fundamentală, dar și aplicativ-intervențională. 

Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő (în cotutelă) 

Tematică: Problematica drogurilor din perspectiva socială; Sănătatea şi boala in context social; Educația și problemele specifice ale școlilor; Adaptarea socială și școlară.

 

Prof. dr. abil. Chiribucă Dan 

Tematică: Sociologia comunicării și mass media; Impactul social al tehnologiei informațiilor și comunicării.

Prof. dr. abil. Comșa Mircea 

Tematică: Studii electorale; Metodologia anchetei și analiza comportamentului electoral; Estimarea impactului dezirabilității sociale. Statistică și data mining.

 

Prof. dr. abil. Culic Irina 

Tematica: globalizare; tehnologie; sociologia statului; epistemologie socială; sociologie istorică; inegalitate socială etc.

 

Prof. dr. Roth Maria (în cotutelă) 

Tematica: Grupuri marginalizate și discriminare (copii, tineri, romi, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persone cu boli cronice). Evaluarea serviciilor sociale destinate persoanelor din grupurile dezavantajate.

 

Prof. dr.  abil. Mureșan Cornelia (în cotutelă) 

Teme: Demografia familiei, Cercetarea cursului vieții. Tematică: Relații între generații și relații de gen; Parcursuri sociale și traiectorii: familie și rezidență, educație și muncă,  infracțiune și recidivă, etc.

Prof. dr. abil. Dégi László Csaba 

Tematica: Sănătatea şi boala în context social; Asistența psihosocială în oncologie; Prevenirea bolilor neoplazice; Cancerul și munca.

 

Prof. dr. abil. Veres Valér 

Tematica: Populație, structură socială și identitate                                           

Subteme : I. Structură socială și identitate etnonațională, relațiile intergrup II. Fenomene demografice, motivele și consecințele scăderii numărului populației III. Transformare și dezvoltare socială; studiul situației tinerilor Pentru participare la admitere candidatul va depune un proiect de cercetare pe tema propusă de candidat, cu următoarele elemente obligatorii:titlul proiectului de cercetare, descrierea temei de cercetare, ipoteze și/sau întrebări de cercetare, referințele cu care tema intră în dialog; conceptele și teoriile de bază sau care dorește să  comenteze critic; sursele empirice pe care va fi bazată teza, metodologia cercetării: descrierea concisă a metodei, elementele, metodele principale, cercetări similare, bibliografie inițială) Pentru examenul scris, candidatul trebuie să aleagă o subtemă, cu bibliografia aferentă.

 

Conf. dr. abil. Mihai–Bogdan Iovu 

Tematica: Bunăstarea copilului; Formarea asistenților sociali; Forța de muncă din domeniul serviciilor sociale  

Prof. dr. abil. Maria-Carmen Pantea 

Tematica: Studii de tineret. Sociologia muncii și angajării

[1] Volumele pot fi consultate la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

 

Conducător doctorat

Locuri bugetate cu bursă (doctorat științific, cu frecvență)

Locuri bugetate fără bursă (doctorat profesional, frecvență redusă)

Locuri cu taxă (doctorat științific, cu frecvență)

Prof. univ. dr. Carmen Maria Pantea

1

 

 

Prof. univ. dr. Irina Culic

 

 

1

Prof. Univ. dr. Dégi László Csaba

1

1

 

Prof. univ. dr. Mircea Comșa

 

1

 

Prof. univ. dr. Veres Valér

 

1

 

Conf. Univ. dr. Mihai Bogdan-Iovu

1

1

1

Prof. univ. dr. Dan Chiribucă

 

1

 

Total

3

5

2

 

Înscrierea la concursul de admitere 2024 se realizează începând cu data de 15 iulie 2024 pe platforma Admitere.ubbcluj.ro

Actele necesare la înscriere

Taxa de procesare (50 RON) şi înscriere (300 RON) la concursul de admitere 2024 se achită online pe platforma de admitere

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2024-2025

 

Sesiunea iulie 2024
22 iulie, ora 10 examen scris, sala 401
22 iulie, ora 14:00 examen oral în cazul comisiei 2 și 3 – comisia 2 în sala 401, comisia 3 în sala 317
22 iulie, ora 16:00 examen oral în cazul comisiei 1, sala 401
 • Comisia 1:
Prof. univ. dr. Chiribucă Dan
Prof. univ. dr. Veres Valér
Conf. univ. dr. Iovu Mihai-Bogdan
 • Comisia 2:
Prof. univ. dr. Dégi László Csaba
Conf. univ. dr. Iovu Mihai-Bogdan
Prof. univ. dr. Pantea Maria
 • Comisia 3:
Prof. univ. dr. Culic Irina
Prof. univ. dr. Comșa Mircea
Prof. univ. Dan Chiribucă
 
 • Comisia de contestații:
Prof. univ. dr. István Horváth
Prof. univ. dr. Mureșan Cornelia
 
Sesiunea septembrie 2024
12 septembrie 2024, ora 10:00 examen scris, sala 401
12 septembrie 2024, ora 14 examen oral în cazul comisiei 2 și 3 – comisia 2 în sala 401, comisia 3 în sala 317
12 septembrie, ora 16:00 examen oral în cazul comisiei 1, sala 401
 
 • Comisia 1:
Prof. univ. dr. Chiribucă Dan
Prof. univ. dr. Veres Valér
Conf. univ. dr. Iovu Mihai-Bogdan
 • Comisia 2:
Prof. univ. dr. Dégi László Csaba
Conf. univ. dr. Iovu Mihai-Bogdan
Prof. univ. dr. Pantea Maria
 • Comisia 3:
Prof. univ. dr. Culic Irina
Prof. univ. dr. Comșa Mircea
Prof. univ. Dan Chiribucă
 
 • Comisia de contestații:
Prof. univ. dr. István Horváth
Prof. univ. dr. Mureșan Cornelia

dr. Savu Veronica - referent Școala doctorală
E-mail: veronica.savu@ubbcluj.ro
tel: 0763563833

 

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială