Facultate
Caută
Close this search box.

Accesează aici platforma de admitere la Școala Doctorală de Sociologie

admitere.ubbcluj.ro

CalendarCriteriiCoordonatoriLocuriÎnscriereExamenContact
Sesiunea iulie 2024  – înscrierea se face online, la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro

Documentele/actele scanate se încarcă online pe platforma de admitere până la data menţionată în calendar.
Calendar de admitere 2024 pentru candidații – cetăţeni din România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană, cetățenii Britanici și membri ai familiilor acestora ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeana și din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01 și români de pretutindeni:
 
 • 15 – 19 iulie 2024 (până la ora 14:00): înscrierea candidaților online la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro
 • 22 – 26 iulie 2024: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere (vezi la tab-ul Examen)
 • 26 – 30 iulie 2024 (până la ora 14:00): confirmarea ocupării locurilor
 • 31 iulie 2024: afișarea rezultatelor finale, la școlile doctorale, sesiunea iulie
 • 30 septembrie 2024: înmatricularea candidaților admiși

Sesiunea septembrie 2024  – înscrierea se face online, la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro

Documentele/actele scanate se încarcă online pe platforma de admitere până la data menţionată în calendar.
 • 4 – 9 septembrie 2024 (până la ora 14:00): înscrierea candidaților online la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro
 • 10 – 16 septembrie 2024: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere (vezi la tab-ul Examen)
 • 16 – 19 septembrie 2024 (până la ora 14:00): confirmarea ocupării locurilor
 • 24 septembrie 2024: afișarea rezultatelor 
 • 30 septembrie 2024: înmatricularea candidaților admiși
În cazul candidaților Non-UE: Septembrie 2024
*Se așteaptă scrisorile de acceptare și rezultatele burselor MAE
 • 15 martie – 17 iunie 2024: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii
 • 4 – 9 septembrie 2024 (până la ora 14:00): înscrierea candidaților online la link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro
 • 10 – 16 septembrie 2024: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere (vezi la tab-ul Examen)
 • 16 – 19 septembrie 2024 (până la ora 14:00): confirmarea ocupării locurilor
 • 24 septembrie 2024: afișarea rezultatelor 
 • 30 septembrie 2024: înmatricularea candidaților admiși

Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunile iulie și septembrie 2024

 • Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
 • Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
 • Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
 • Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat  

Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul universitar 2024-2025

 

Temele propuse de coordonatorii de doctorat acoperă fenomene sociale diverse, printr-o abordare atât teoretico-fundamentală, dar și aplicativ-intervențională. 

Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő (în cotutelă) 

Tematică: Problematica drogurilor din perspectiva socială; Sănătatea şi boala in context social; Educația și problemele specifice ale școlilor; Adaptarea socială și școlară.

 

Prof. dr. abil. Chiribucă Dan 

Tematică: Sociologia comunicării și mass media; Impactul social al tehnologiei informațiilor și comunicării.

Prof. dr. abil. Comșa Mircea 

Tematică: Studii electorale; Metodologia anchetei și analiza comportamentului electoral; Estimarea impactului dezirabilității sociale. Statistică și data mining.

 

Prof. dr. abil. Culic Irina 

Tematica: globalizare; tehnologie; sociologia statului; epistemologie socială; sociologie istorică; inegalitate socială etc.

 

Prof. dr. Roth Maria (în cotutelă) 

Tematica: Grupuri marginalizate și discriminare (copii, tineri, romi, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persone cu boli cronice). Evaluarea serviciilor sociale destinate persoanelor din grupurile dezavantajate.

 

Prof. dr.  abil. Mureșan Cornelia (în cotutelă) 

Teme: Demografia familiei, Cercetarea cursului vieții. Tematică: Relații între generații și relații de gen; Parcursuri sociale și traiectorii: familie și rezidență, educație și muncă,  infracțiune și recidivă, etc.

Prof. dr. abil. Dégi László Csaba 

Tematica: Sănătatea şi boala în context social; Asistența psihosocială în oncologie; Prevenirea bolilor neoplazice; Cancerul și munca.

 

Prof. dr. abil. Veres Valér 

Tematica: Populație, structură socială și identitate                                           

Subteme : I. Structură socială și identitate etnonațională, relațiile intergrup II. Fenomene demografice, motivele și consecințele scăderii numărului populației III. Transformare și dezvoltare socială; studiul situației tinerilor Pentru participare la admitere candidatul va depune un proiect de cercetare pe tema propusă de candidat, cu următoarele elemente obligatorii:titlul proiectului de cercetare, descrierea temei de cercetare, ipoteze și/sau întrebări de cercetare, referințele cu care tema intră în dialog; conceptele și teoriile de bază sau care dorește să  comenteze critic; sursele empirice pe care va fi bazată teza, metodologia cercetării: descrierea concisă a metodei, elementele, metodele principale, cercetări similare, bibliografie inițială) Pentru examenul scris, candidatul trebuie să aleagă o subtemă, cu bibliografia aferentă.

 

Conf. dr. abil. Mihai–Bogdan Iovu 

Tematica: Abuzul și neglijarea copiilor; Drepturile copiilor; Formarea asistenților sociali; Politici educaționale pentru învățământul superior

Prof. dr. abil. Maria-Carmen Pantea 

Tematica: Studii de tineret. Sociologia muncii și angajării

[1] Volumele pot fi consultate la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Numărul de locuri pentru Admiterea 2024-2025: vor fi anunțate în timp util
Conducător doctorat Locuri bugetate cu bursă Locuri bugetate fără bursă Locuri non-Ue cu taxă
Prof. univ. dr. Carmen Maria Pantea      
Prof. univ. dr. Irina Culic      
Prof. Univ. dr. Dégi László Csaba      
Prof. univ. dr. Mircea Comșa      
Prof. univ. dr. Veres Valér      
Conf. Univ. dr. Mihai Bogdan-Iovu      
Prof. univ. dr. Dan Chiribucă      
Prof. univ. dr. Roth Maria      
Total      
 

Înscrierea la concursul de admitere 2024 se realizează începând cu data de 15 iulie 2024 pe platforma Admitere.ubbcluj.ro

Actele necesare la înscriere

Taxa de procesare (50 RON) şi înscriere (300 RON) la concursul de admitere 2024 se achită online pe platforma de admitere

Scutire taxă admitere – OM 4017 din 6 iulie 2018

Rezultate admitere școala doctorală iulie 2023

Iulie 2024:

va fi anunțat în timp util

Septembrie 2024: 

va fi anunțat în timp util

Componența comisiilor de admitere:

 • Comisia 1:

Prof. univ. dr. Chiribucă Dan Prof. univ. dr. Veres Valér Conf. univ. dr. Iovu Mihai-Bogdan

 • Comisia 2:

Prof. univ. dr. Dégi László Csaba Conf. univ. dr. Iovu Mihai-Bogdan Prof. univ. dr. Pantea Maria

 • Comisia 3:

Prof. univ. dr. Culic Irina Prof. univ. dr. Comșa Mircea Prof. univ. Dan Chiribucă

 • Comisia 4:

Prof. univ. dr. Roth Maria Prof. univ. dr. Veres Valér Prof. unic. dr. Popescu Livia

 • Comisia de contestații:

Președinte comisie: Prof. univ. dr. Petru Iluț Prof. univ. dr. Mureșan Cornelia Prof. univ. dr. Horváth István

dr. Savu Veronica - referent Școala doctorală
E-mail: veronica.savu@ubbcluj.ro
Telefon: 0752-552.295

 

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială