Home Publications
Publications PDF Print E-mail

The journals edited by the faculty:


Studia Sociologia and Romanian Journal of Population Studies

Recently published books:Traian Rotariu (2009): Demografie si sociologia populatiei. Structuri si procese demografice. Iaşi: Polirom
Cuprins: Structura pe virste, sexe si stare civila • Imbatrinirea demografica • Elemente de analiza a dinamicii populatiei • Migratia ca factor de crestere a populatiei • Citeva repere privind evolutia populatiei mondiale si a celei romanesti • Tranzitia demografica • Proiectari demografice.Maria Roth, Diana Dămean, Mihai-Bogdan Iovu - editori (2009): Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali. Cluj: Presa Universitară Clujeană
Descriere: Volumul oferă o colecţie de studii privind importanţa influenţelor sociale asupra rezultatelor educaţiei şcolare. Sunt analizate diferite componente ale sistemului educaţional, motivaţiile şi structurile psihodinamice ale elevilor, inegalităţile dintre copiii cu statut socio-economic familial diferit. Cercetările se bazează îndeobşte pe teoria ecologică interacţionistă, completată de cea a factorilor de risc şi de succes.

 


Remus Anghel şi István Horváth (2009): Sociologia Migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti. Iaşi: Polirom
Cuprins: Exercitiul dificil al liberei circulatii • Migratiile dezeterogenizarii etnice in „Noua Europa” • Cit de specifice sint migratiile germanilor din Romania? • De la incluziune nationala la excludere economica • Aspecte ale culturii migratiei in Romania • Politici de migratie si strategii ale migrantilor transnationali intre Romania si Spania • Romani in strainatate • Articulatii intre turism si migratie in Maramures • Schimbare sociala sau dezvoltare? • Efectele culturale ale migratiei fortei de munca din Romania

 


Monica Barbovschi and Maria Diaconescu (2008): Teenagers' Actions and Interactions On-Line in Central and Eastern Europe. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

The volume is a result of the workshop “Teenagers’ Actions and Interactions Online in Central and Eastern Europe. Potentials and Empowerment, Risks and Victimization” (Cluj-Napoca, May 23 -25, 2008), that brought together a diversity of research approaches and case studies in order to offer a documented insight into various issues related to teenagers’ digital practices: potentials for skills development, youth empowerment and opportunities, as well as online risks related to inappropriate/harmful conducts and contacts. Click for E-Book

 


Maria Roth (2008): Modele şi recomandări pentru propiecte proprii de intervenţie. Caiet de practică pentru studenţi - asistenţi sociali. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană

Formarea deprinderilor prin care vă puteţi face utili pentru bunăstarea altora-adulţi, copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, bolnavi sau cu dificultăţi de adaptare, nu poate avea loc decât prin practica profesională în serviciile sociale, instituţiile de stat sau ONG-uri unde studenţii se antrenează în ceea ce înseamnă acordarea de ajutor conform cu standardele profesiei de asistent social.

 


Maria Roth (2008): Societatea şi bolnavii psihic. Perspective privind asistarea bolnavilor psihic în comunitate

Discutarea atitudinilor societale româneşti privind îngrijirea bolnavilor psihic s-a impus în ultimii ani ca o necesitate absolută. Cartea aduce în prim plan necesitatea umană a destigmatizării acestei categorii de bolnavi şi premisele socio-juridice ale înfiinţării unor forme comunitare de asistare.

 


Monica Barbovschi, Maria Diaconescu şi Cristina Baciu (2008): Beneficii şi riscuri ale utilizării Internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană

Cartea oferă repere pentru elaborarea unui ghid de sigurnaţă pe Internet şi de prevenire a victimizării on-line. Se adresează profesorilor, părinţilor, tinerilor, cercetătorilor şi studenţilor şi prezintă rezultatele unui studiu sociologic inovativ, ce a utilizat metode calitative şi cantitative. Click pentru E-Book

 


Maria Pantea (2008): Copiii care muncesc în România, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană

Internaţional, copiii şi copilăria au intrat în sfera de interes sistematic a sociologiei relativ recent. Ultimii ani au marcat o creştere a cercetărilor unor teme ce înainte erau discutate doar în termeni politici sau economici. Copiii care muncesc reprezintă, poate, unul dintre cele mai grăitoare exemple.

Selection from previous publications:

 


Traian Rotariu, Irina Culic, Gabriel Badescu, Elemer Mezei, Cornelia Muresan (2006): Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale. Iaşi, Polirom (ediţia a doua, revizuită)
Cuprins: Obiectul statisticii • Caracteristici (variabile) statistice • Indicatori ai caracteristicilor cantitative • Elemente de teoria probabilitatilor • Esantionarea • Asocierea caracteristicilor calitative • Corelatie si regresie simpla liniara • Regresia multiliniara • Regresie non-liniara • Analiza PATH • Analiza logliniara • Metode de reducere a datelor • Analiza cluster • Analiza factoriala


Traian Rotariu, Petru Iluţ (2006): Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Iaşi: Polirom (ediţia a doua, revizuită)

Cuprins: Cunoasterea socialului • Ancheta si sondajul in contextul metodologic sociouman • Constructia chestionarului • Erori si surse de erori in anchete si sondaje • Populatie si esantion • Designul anchetei si prezentarea rezultatelor • Insertia rezultatelor sondajelor in viata publica
Last Updated on Tuesday, 25 July 2017 10:55
 

Quick Links

ASAS
The Association of Social Work Students
CLUSTER
The Association of Sociology Students from Romania

Contact

B-dul 21 Dec. 1989 No. 128,
Cluj-Napoca 400604
Tel: + 40-264-42.46.74,
+ 40-264-41.99.58
Fax: + 40-264-42.46.74

secretariat@socasis.ubbcluj.ro