Home Research
PDF Print E-mail

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIOUMANE INTEGRATIVE
INSTITUTE OF INTEGRATIVE SOCIAL RESEARCH
INTEGRATIV TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÓINTÉZET


Institutul are ca obiectiv creearea unui cadru instituţional la nivelul universităţii pentru coordonarea şi desfăşurarea unor cercetări pluri-, inter- şi transdisciplinare cu focalizare aplicativă în domeniul ştiinţelor sociale, precum şi consolidarea statutului universităţii ca agent fundamental de producere, diseminare şi implementare de rezultate ştiinţifice într-un spaţiu social ce devine din ce în ce mai mult unul al societăţii de cunoaştere (knowledge society).

Ca prime teme de investigaţie s-au realizat:

Dinamica familiei în societatea românească contemporană
Delincvenţa şi violenţa în societatea românească: cauze, consecinţe, prevenţie
Reprezentări, atitudini şi comportamente faţă de mediul înconjurător
Europenizarea politicilor de mediu în România


Director institut
Prof.dr. Petru Ilut

Last Updated on Sunday, 21 February 2010 11:54
 

Quick Links

ASAS
The Association of Social Work Students
CLUSTER
The Association of Sociology Students from Romania

Contact

B-dul 21 Dec. 1989 No. 128,
Cluj-Napoca 400604
Tel: + 40-264-42.46.74,
+ 40-264-41.99.58
Fax: + 40-264-42.46.74

secretariat@socasis.ubbcluj.ro