Gerontologie socială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: ALR2319
Predare: curs 2h
Limba de predare: română
Tip: opţional, semestrul 3, 5 nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Activităţi de curs: conf. univ. dr. Denizia Gal
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

 1. Domeniile gerontologiei; aspecte demografice ale imbatranirii; argument pentru studierea varstei a treia.
 2. Batranetea din perspectiva istorica si interculturala: prezentare; implicatii.
 3. Teorii sociologice despre batranete: teoria rolului, a activitatii, a dezangajarii, a continuitatii, a subculturii, a stratificarii, interactionista.

Aspecte biologice si fiziologice ale imbatranirii

 1. Teorii biologice despre imbatranire; schimbari senzoriale, motrice si kinestezice ; consecinte sociale ale imbatranirii biologice.
 2. Starea de sanatate si bolile cronice: definirea starii de sanatate; boli cronice la varstnnici; modele pentru mentinerea starii de sanatate.

Aspecte psihologice ale imbatranirii:

 1. Schimbari ale proceselor cognitive;
 2. Aspecte privind personalitatea si adaptarea;
 3. Aspecte privind dragostea si sexualitatea la varstnici
 4. Sanatatea mentala a varstnicilor: confuzia, depresia, dementa.

Contextul social al îmbătrânirii

 1. Importanta suporturilor sociale: familia, prietenii, vecinii
 2. Pensionarea; schimbarea statusului economic şi social
 3. Asumarea de noi roluri: in comunitate, în familie; participarea civică, politică şi religioasă.
 4. Categorii de vârstnici expuse riscurilor: bătrânii singuri, bătrânii din mediul rural, femeile bătrâne singure.

Problematica morţii

 1. Procesul morţii; euthanasia; văduvia.

 

 

 

 

Bibliografie obligatorie:

 1. Bucur, Venera, Maciovan, Adina, (2003), Probleme ale vârstei a treia, în Neamțu, G., (coord.), Tratat de asistență socială, Ed. Polirom, Iași
 2. Gal, Denizia, (2001), Dezvoltarea umanană și îmbătrânirea, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana
 3. Gal, Denizia,  (2001),Vine o zi – Eseuri pe teme gerontologice, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana,;
 4. Fontaine, Roger, (2008), Psihologia îmbătrânirii, Polirom, Iași,
 5. Gârlean-Șoitu, Daniela T. , Varsta a treia, Iași: Institutul European, 2006;
 6. Hooyman, Nancy R. , Kiyak, H. Asuman: Social Gerontology : A Multideisciplinnary Perspective, 6th edition, London, Boston: Allyn and Bacon, 2002;
 7. Nechita, Marius, O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii, Baia-Marie: Editura Universitatii de Nord, 2009;

 

Bibliografie optională:

 1. Atchley, Robert C., Social forces and aging: an introduction to social gerontology. Belmont, California : Wadsworth Publishing Company, 1997;
 2. Ciucurel, Constantin, Iconaru, Elena, Ioana, Introducere în gerontologie, Craiova,  Universitaria, 2008;
 3. Deheleanu, P., Depresia la varsta a treia, Timisoara: Editura Mirton, 2001;
 4. Ghidrai, Olimpia, Geriatrie și gerontologie, Cluj-Napoca: Casa Cărtii de Știintă 2002;
 5. Holzmann Robert, New Idea – about old age security: towards sustainable pension system in 21 st. century, Washington D.C.: The World Bank 2001;
 6. Hoyer William J., Rybash John M., Roodin Paul, Adult development and aging. Boston : McGraw-Hill College, 1999;
 7. Nechita, Marius, Diferenţe de gen la persoanele vârstnice, Baia-Marie, Editura Universitatii de Nord, 2009;
 8. Papalia, E. Diane, Dezvoltarea Umana, ed. a 11-a, Bucuresti: Editura Trei, 2010;
 9. Wolfgang, Kleepies, Arta de a te pregati pentru vârsta a treia, București: Editura Trei, 2007;
 10. POPA, ADELA, ,(2000), PERCEPŢIA SOCIALĂ ASUPRA VÂRSTNICILOR, ÎNTRE OBIECTIVITATE ŞI DISTORSIUNE. STUDIU EXPLORATORIU, in CALITATEA VIEŢII, XII, nr. 1-4, 2000, p. 91-100
 11. Quadagno,Jill,  (2005), Aging and the Life Course – an  Introduction to Social Gerontology, McGraw Hill, Boston),

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 100% – examen

Criterii de evaluare

 • însuşirea cunoştinţelor

 

Obiective generale

 • Înţelegerea aspectelor fundamentale legate de îmbătrânirea persoanei umane precum şi de influenţele mediului social.

 

Obiective specifice

 • Cunoaşterea principalelor probleme şi aspecte controversate legate de dezvoltarea personalităţii şi declinul acesteia la vârsta a treia.
 • Creşterea interesului personal şi ştiinţific pentru abordarea problematicii vârstei a treia.
 • Dobândirea unui set de valori, cunoştinte, deprinderi, în vederea lucrului cu persoanele vârstnice.